Page 67 - index
P. 67Hirsch Bedner Güney Avrupa ve
MAR Mimarlık Argos Yapı Associates-HBA Türkiye Tasarım
AKG Gazbeton Kurucu Ortağı Mimar Genel Müdürü Direktörü iç mimar Yöneticisi Mimar
Mimarı Sibel Öztibet Gülfem Karaer Mimar Aslı Özbay Sayeli Uysal Ayaydın Hakan Özkaşıkçı


apı-Endüstri Merkezi (YEM) tüketiminde yüzde 20'ye yakın bir edebilmek için de çok ciddi araştırmalar
tarafından düzenlenen ve paya sahip olduğuna dikkat çeken AKG yapıldığını söyledi. "Biz yeniliğin,
mimarlık, içmimarlık, tasarım Gazbeton Mimarı Sibel Öztibet, "Yapı 'yeni misafir'de olduğuna inanıyoruz"
Ydisiplinlerinin önde gelen malzemesi üreten bir firma olarak diyen ve bu yeni misafiri de milenyum
temsilcilerini yıl boyunca buluşturan bugün burada tasarımcıların malzeme sonrası genç kuşak olarak tanımlayan
önemli etkinliklerden biri olan 2D1 tercihlerinin geleceğe giden yolda Özkaşıkçı; önümüzdeki 15-20 yılı bu
Tasarım Toplantıları'nın üçüncüsü '2D1 hepimiz için ne denli önem taşıdığının grubun şekillendireceğine dikkat çekti.
Otel' başlığıyla 27 Mart 2015 Perşembe altını çizmek istiyoruz" dedi. Enerji ve su Eğlenirken çalışmayı, birçok şeyi aynı
tarihinde gerçekleştirildi. AKG Gazbeton tüketiminin artmasının nedenlerinden anda yapmayı, teknolojiyi seven,
sponsorluğunda düzenlenen buluşmada birinin de mevcut turizm yapıları sadakat duygusu olmayan bu kitlenin
otel, 'geçici konaklamalar süresince ev olduğuna işaret eden Öztibet, bu mobil bir konfor istediğine işaret eden
konforu sunmayı hedefleyen mekânlar' tesislerin sürdürülebilirliğinin dünyanın Özkaşıkçı, "Giyilebilir teknolojilerin yanı
klişesinin ötesinde, birçok farklı tema geleceği açısından önemine vurgu sıra bazı teknolojileri de bir çanta gibi
etrafında özelleşmiş fonksiyonlar yaptı. Öztibet, tasarım, inşaat ve işletme yanlarında taşıyorlar; hem birbirleriyle,
barındıran, hizmet stratejisi paralelinde üçgeninde yenilenebilir tesis özelliği hem de birçok şeyle sürekli bağlılar.
konaklayacak kişilere mekânsal bir taşıyan binalar inşa edebilmek için Bugün 15 milyar olan bağlı oldukları cihaz
deneyim yaşatmayı hedefleyen, öncelikle sürdürülebilirlik kriterlerinin sayısının 2020'de 40 milyar rakamlarına
interaktif sosyal mekânlar olarak, karşılanması ve buna uygun malzeme ulaşması bekleniyor. Her şeyi online
proje sürecinin farklı aşamalarında seçilmesi gerektiğini belirtti. yapıyorlar; internet üzerinden check-
görev alan mimarların perspektifinden in yapıyorlar, kimi zaman bir insanla
mercek altına alındı. Toplantıda turizm YENİLİĞİN, 'YENİ MİSAFİR'DE karşılaşmadan odalarına girip sonra
tesislerinin enerji tüketiminin yüzde OLDUĞUNA İNANIYORUZ da ayrılıyorlar. Bu insanları memnun
20’sinden sorumlu olduğu ve bu InterContinental Hotels Group - Güney etmek zorundayız; ama eskiden
tesislerin sürdürülebilir tasarımının Avrupa ve Türkiye Tasarım Yöneticisi sunduklarımızla değil" diye konuştu. Her
dünyanın geleceği için önemli olduğu mimar Hakan Özkaşıkçı, 'yeni konfor şeyin sürekli modifiye olduğu bu yeni
vurgulanırken, milenyum sonrası ortaya anlayışı' başlıklı sunumuyla milenyum gerçeklikte insanların deneyimleriyle
çıkan dijital genç kuşağın otel tasarımına sonrası genç kuşağın rehberliğinde kendi ağlarını oluşturduğunu söyleyen
yön vereceği belirtildi. Toplantıda ayrıca geleceğin 'konaklama' beklentilerine Özkaşıkçı, bu anlamda sunduğunuz
turizmin doğal ve mimari dokunun dair ipuçlarını paylaştı. InterContinental şeylerden öte oluşturduğunuz altyapıya
kâbusu değil, kurtarıcısı olması Hotels Group'un bünyesindeki 4 bin onları ne kadar bağlayabildiğinizin
gerektiğine dikkat çekildi. 700 civarında otelle dünyanın en büyük daha çok önem kazandığını kaydetti.
franchise gruplarından biri olduğunu Sadeliğin, modülerliğin önemine
DÜNYANIN GELECEĞİ İÇİN ve farklı motivasyonlarla seyahat eden vurgu yapan Özkaşıkçı, mevcut klasik
MALZEME TERCİHİ ÖNEMLİ oldukça geniş yelpazede bir tüketici sunum alışkanlıklarının yeniden
Toplantının açılışında yaptığı konuşmada kitlesine hitap ettiklerini ifade eden yorumlanmasının kaçınılmazlığına
turizm yapılarının enerji kaynaklarının Özkaşıkçı; beklentileri doğru analiz işaret etti.67


64-77SEKTÖRDEN.indd 67 02.05.2015 10:28
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72