Page 65 - index
P. 65
isteğimle görevimi devretmenin huzuru
içindeyim.
KIRGINLIKLARI
KİŞİSELLEŞTİRMEDEN AŞTIK
Bu süreçte elbete kırgınlıklarımız da
oldu... Bunları da kişiselleştrmeyerek aş-
mayı başarabildik. İş odaklı bir felsefeye
sahibim. Hiçbir ayrım yapmadan çalıştm.
Kim iş üretyse ona saygı duydum ve des-
tek vermeye çalıştm.

Yakın ilişki içinde olduğunuz sektör tem-
silcilerine bir mesajınız var mı?
Bütün turizm örgütlerinin merkezinin
İstanbul'da olması gerektğini düşünüyo-
rum. Bence, TUROFED yönetminin de ön-
cüsü TUROB olmalıydı. İçinde bulunmalı
ve yönetmde başı çekmeliydi. Merkezi de
Ankara değil İstanbul olmalıydı. Rehberler
Birliği de merkezini Ankara'ya taşıdı. Bu-
nun doğru bir karar olmadığını düşünüyo-
rum. Türkiye'nin her yerinde turizm yapı-
labilir ama ekonomik ve ulaşım gibi birçok
nedenden dolayı merkez İstanbul olmalı-
dır. Ankara ya da Antalya Türk turizminin
merkezi olamaz. Küresel ölçekte ilişkiler
geliştrmek isteyen birliklerin merkezlerini
İstanbul'a taşıması gerekir.

İSTANBUL'UN ÖNDERLİĞİNE
RAZI OLUNMALI
İstanbul bütün sektörlere güç veren bir
şehir. Bunun avantajlarının sektör tem-
silcilerince daha fazla kullanması gerekir.
Sektörün geleceği ve etkinliği konusunda
hedeferi olan herkesin İstanbul'un önder-
liğine razı olması gerekir.


65


64-77SEKTÖRDEN.indd 65 02.05.2015 09:21
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70