Page 64 - index
P. 64
sektörden
Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili:

Turizmin Merkezi
İstanbul'dur


"Bütün turizm örgütlerinin merkezinin İstanbul'da olması gerektiğini düşünüyorum.
Sektörün geleceği ve etkinliği konusunda hedefleri olan herkesin İstanbul'un önderliğine
razı olması gerekir."stanbul'a 12 yıl boyunca, inanç ve mine katkı sağlamayı hedefeyen güzel önünde görkemli bir törenle duyurmayı
heyecan ile hizmet veren İl Kültür ve projelerdi. Verimli sonuçlananlar kadar planlıyoruz.
Turizm Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre çeşitli sebeplerden dolayı yarım kalan-
İBilgili, Milli Eğitm Bakanlığı’na müste- lar da oldu. Fakat görevim süresince en Yarım kalan ve sizden sonrakilere ema-
şar yardımcısı olarak atanması nedeniyle, fazla önemsediğim ve gelecekte de takip net edeceğiniz projeler var mı?
görevinden ayrıldı. İstanbul'da Avrupa kül- etmeye devam edeceğim biri kültür di- Evet maalesef yarım kalan projelerimiz
tür başkentliği gibi birçok önemli projede ğeri de kültür turizmi olan iki proje var. de var. Bunları benden sonra görevi dev-
görev alan Bilgili, 12 yılda ciddi bir tecrübe İlki; üniversitelerde İstanbul’u ders ha- ralacak arkadaşların başarıyla tamamla-
edindi. Çabaları, samimiyet ve akademis- line getrmek suret ile şehri öğrenciler yacağına inanıyorum.
yen duruşu ile hafzalarda kalan Bilgili ile açısından bir kazanıma dönüştürdüğü-
mesaisinin son gününde, geride bıraktğı müz ‘Şehir ve Kültür: İstanbul’ projesi TARİHİ TÜRK HAMAMLARI
12 yılı konuştuk... diğeri; "Yeni Bir Turizm Rotası Olarak PROJEM YARIM KALDI
Büyük Usta Mimar Sinan Projesi" oldu. Tarihi Türk Hamamı işletmecilerini bir
Görevi hangi sebeple bıraktnız? Bu projeyi TURİNG ile birlikte yürütüyo- çat altnda toplayarak, o alana yön ve-
Milli Eğitm Bakanlığı’nda müsteşar yar- ruz. Oradaki başkan vekilliği görevimin rerek geliştrecek bir meslek kuruluşu
dımcısı olarak atanmam münasebet ile devam etmesi nedeniyle projeye katkı oluşturmayı istyordum. Türk hamam
görevimden ayrılıyorum. Görünen o ki sunmaya devam edecek olmanın huzuru kültürü ve tarihi hamamlarımız turizm
bundan sonra çalışma hayatma Ankara’da içindeyim. Projenin önemli aşamalarını açısından çok önemli. Daha verimli ve
devam edeceğim... tamamladık. Fakat daha yapacağımız yozlaştrılmadan sürdürülmesi gerekiyor.
şeyler var. Tanıtmını uluslararası yapma- Bunun için tarihi hamam işletmecileri ile
İSTANBUL'U TANIDIKTAN yı düşünüyoruz. 4 günlük bir rota çizildi. bir çok kez bir araya geldik fakat henüz
SONRA ANKARA DAHA ZOR Eserlerinin çoğu burada olduğu için 3 bir ilerleme kaydedemedik. Hamamlar
GELECEK günü İstanbul'da gerçekleşecek. Rota- İstanbul turizminde küçük ama katma
Ankara'yı tanıyorum. Üniversite yıllarım- nın bütün alt yapısı proje kapsamında değeri yüksek ürünler. Umarım birileri
da bulundum, itraf etmek gerekirse pek tamamlanacak. Rehberlerin eğitmleri çıkıp bu işi düzenler ve geliştrir.
de sevememiştm. İstanbul’u böylesine bit. 71 rehber sertfkalarını İstanbul
derinliğine kültürle iç içe yaşayarak tanı- Valimizin elinden aldı. Acentelere info Göreviniz süresince haksızlığa uğra-
dıktan sonra Ankara'da bulunmak eskisin- gezileri yapacağız. Ardından dünya kül- dığınızı düşündünüz mü? Kırgınlıklar
den daha zor gelecek. Bu nedenle evimi türüne vakıf mimarlar ve gazetecilere bu yaşadınız mı?
taşımayıp İstanbul'a olan hasretmi hafa rotayı tanıtacağız. Rotanın pazarlanabilir Görevim süresince irili ufaklı krizler yaşa-
sonları gidermeye çalışacağım. bir ürün haline gelmesi için tüm hazır- dık. Elimden geldiğince bu krizleri yönet-
lıkları yapıyoruz. Uluslararası mimarlık meye çalıştm. Kriz çıkarmayı ya da krizle
12 yıl boyunca İstanbul için çok değerli literatüründe önemli bir yere sahip olan karşı karşıya gelmeyi kimse istemez. Çık-
projelerde görev aldınız. Bunlar ara- Mimar Sinan'ın eserlerini turizm ürünü- tğında da yönetmek gerekir. Benim kriz
sında sonuca ulaştrdım ve bununla da ne dönüştürebilmek İstanbul ve Türkiye yönetm anlayışım ülkeye, sektöre ve
mutluyum diyebileceğiniz neler var? turizmi açısından önemli bir kazanım bakanlığa zarar gelmemesi şeklindeydi.
İl Müdürlüğü olarak birçok proje yaptk. olacak. Projeyi Haziran ayında tamam- Bunda da başarılı olduğumu düşünü-
Bunların hepsi de kentn kültür ve turiz- lamayı ve Mimar Sinan'ın eserlerinin biri yorum. 12 yılın ardından bugün kendi

64


64-77SEKTÖRDEN.indd 64 02.05.2015 09:21
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69