Page 63 - index
P. 63
tmt BASKI .pdf 1 30.04.2015 08:12


OTELLERİN


SÜPÜRGESİ
Turkish Cargo, YATAY FIRÇALI - KURU SİSTEM TEMİZLİK MAKİNELERİ

Doğu’daki * Hızlı 4 YIL
Etkinliğini ² YIL
Artırıyor * Saatte 250 m GARANTİ
İmalat Hatalarına (
(
Karşı
temizleme gücü
* Halıları tarayarak
Turkish Cargo, Uzakdoğu’da sefer dü- diplerini de temizlerler 10
zenleyeceği 17. kargo servis noktası YIL
GARANTİ
olan Lahor ve Ortadoğu’da sefer dü- * Kirlere, lekelere ve Parça ve Servis (
zenleyeceği 8. kargo servis noktası; allerjen mikroplara ( İhtiyaçlarına Karşı
Bahreyn uçuşlarına başladı. Lahor karşı özel önlemli
ve Bahreyn kargo hatlarının açılması
ile Turkish Cargo, belirtlen hatlarda
kullanılan mevcut yolcu uçaklarından
sağladığı kargo hizmet kapasitesini de
güçlendirmiş oldu.
TCDD ve Türk Hava
Yolları Arasında
Önemli İşbirliği C

M
Türk Hava Yolları ve Türkiye Cumhuriyet DART-1 X-4
Devlet Demiryolları, Yüksek Hızlı Tren- İki Motorlu Otomatik
Y
lerde görev alan hostesler ve yine gar- 1300+175W Fırça Ayarlı
CM
Fırça:31cm
larda görevli bulunan personele yönelik 1300W
Fırça:31cm.
MY
“Yolcu İlişkileri Eğitmi” verilmesi adına
bir işbirliğine imza at. Türk Hava Yolları
CY
Genel Müdürü ve Yönetm Kurulu Baş-
CMY
kanvekili Doç. Dr. Temel Kotl ve TCDD
K
Genel Müdürü Ömer Yıldız’ın da katlım-
larıyla, TCDD Genel Müdürlüğü Protokol
Holü’nde gerçekleştrilen törende iki ku-
rumun güçlerini birleştrdiği bir işbirliği
protokolü imzalandı.
Türk Hava Yolları
A.O. Olağan Genel
Kurulu Yapıldı
OTOMATİK FIRÇA AYARI : Halıdaki tüy
Türk Hava Yolları A.O. Olağan Genel Kurul uzunluğuna göre, makine fırçasının
toplantsı hissedarların katlımıyla Genel otomatik olarak alçalıp yükselmesidir.
Yönetm Binası’nda gerçekleştrildi. Top- Bu ayarlamayı X4'lerde sensör
lantda 2014 yılı Yönetm Kurulu Faaliyet motoru sağlar. duo-M duo-P
raporu ve Denetm Kurulu raporlarının 750W/Fırça:36cm Poşet:500gr.
Koli:10 poşet,5 kg.
görüşülmesinin ardından yapılan oyla- SEBO duo-M - Temizlik Tozunu
YEDİRME MAKİNESİ dir.
mayla 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden SEBO duo-P - Kir, leke çıkarıcı ve
dolayı Yönetm Kurulu ibra edildi. Olağan dezenfekte edici, özel üretim
Genel Kurulda yapılan seçimde Yönetm TEMİZLİK TOZU dur.
Halıları kaldırmadan, yerinde
Kurulu Başkanlığına İlker Aycı, Yönetm temizlik. Uygulaması kolay.Halıda
Kurulu Başkanvekilliğine Doç. Dr. Temel kalış süresi kısa (45/60dk.) Sonuç
mükemmel!..
Kotl, üyeliklere Prof. Dr. Mecit Eş, Meh-
met Büyükekşi, İsmail Gerçek, Ogün Şan-
lıer, Arzu Akalın, İsmail Cenk Dilberoğlu, TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ :
Muzafer Akpınar seçildi. Ankara Tel - 0 312 318 16 96
Fax - 0 312 316 66 94
62 İstanbul T el 0 212 659 33 60 63


62-63 HAVAYOLU dergi.indd 63 30.04.2015 14:51
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68