Page 58 - index
P. 58
gündem


İstanbul’a Gelen Yabancı Ziyaretçi Yüzde 7,7 Arttı

Havalimanları ve limanlarından
TÜRKİYE İSTANBUL 2014’e Göre 2014’e Göre
Değişim Oranı Değişim Oranı alınan verilere göre; 2015 yılı
2014 2015 2014 2015 (Aylık) (Kümülâtif) Ocak-Mart aylarında İstanbul’a
gelen yabancı sayısını geçen yıla
OCAK 1.146.815 1.250.941 635.283 691.496 8,8 8,8 göre yüzde 7.7 art. Ocak - Mart
döneminde gelen 2.368.629 ya-
ŞUBAT 1.352.184 1.383.343 696.054 732.202 5,2 6,9 bancı ziyaretçinin 11.325 kişisini
Karaköy Limanı'na gelen günü-
MART 1.851.980 ? 866.985 944.931 8,9 7,7 birlik ziyaretçiler oluşturdu.

4.350.979 2.198.322 2.368.629

Türel: ''Vergiyi Booking.com'a "Kartelleşme"

Bize Ödeyene Su Uyarısı!
Bedava"
Accor Hotels Grubu'nun şikayet üze- Aralık ayında ise AB Komisyonu, Boo-
rine Avrupa Birliği Komisyonu’nun king.com’un faaliyetni araştrmasını
da incelemeye alınan Booking.com'a istediği Fransa, İsveç ve İtalya rekabet
bir uyarı da pazar lideri olduğu ülke- kurumlarından gelen raporları incele-
lerden biri olan Almanya’dan geldi. yerek, Booking.com’un en ucuz fyat
ABD-Hollanda merkezli otel satş por- şart koşan “parite şartlarını” rekabet
talı Booking.com’un tekelleşme tehli- kurallarına aykırı bulmuştu. Komisyon,
kesine dikkat çeken Alman Federal online otel satş sitelerine “kartel oldu-
Kartel Dairesi, şirketn “en iyi fyat” nuz” uyarısı yaparak çözüm geliştril-
şart içeren “parite şart” uygulama- mesi yönünde çağrıda bulunmuştu.
sından vazgeçmesini istedi. Alman
Antalya Büyükşehir Belediye Baş- Federal Kartel Dairesi, bu talebi, Düs-
kanı Menderes Türel, turistk tesis- seldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin
lerin su fyatları ile ilgili taleplerine 2013 sonlarında bir diğer online otel
bir teklife cevap verdi. Türel, büyük satş kanalı olan HRS aleyhine verdiği
çoğunluğu Antalya dışındaki vergi “parite şart” uygulamayacağı yönün-
dairelerine bağlı olan 5 yıldızlı otel deki kararına dayandırdı. 2014 yılının
ve tatl köylerine “Siz vergi merkezi-
nizi Antalya’ya taşıyın, biz su parası
almayalım” dedi. TUROB İtalyan
Turizmcileri
IH&RA Kongresi Ağırladı
11 - 13 Mayıs'ta İtalya’nın, Sicilya Bölgesi'nden
15 kişilik bir turizmci heyeti THY,
Armada Hotel ve TUROB işbirliğiyle Türkiye
15-18 Nisan 2015 tarihleri arasında Markasında
İstanbul'da ağırlandı. TUROB
Başkanı Timur Bayındır, konuyla ilgili Kültür ve
değerlendirmesinde, “Özellikle direkt
ve sürekli ulaşımın sağlanabildiği Turizm Öne
pazarlar, ülkemiz turizmi için hali
hazırda önem taşıyor. Bu sebeple, Çıkıyor
52. Uluslararası Otelciler ve Restorancılar THY ile işbirliğimizi geliştirerek açılan Türkiye markası "Türkiye - Gücünü
Birliği (IH&RA) Kongresi 11-13 Mayıs 2015 yeni hatlarla birlikte, bölgeden, turizm Keşfet” sloganı ve yeni logosu ile tanı-
tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kazanımı sağlayabileceğimiz etkinlikler tlacak. Yeni markada tarih, kültür ek-
kentnde yapılacak. Otelcilik sektörünün geliştirmeye özen gösteriyoruz. İtalya seninde ülkemizin turizm potansiyeline
uluslararası düzeyde bulaşması olan kong- bizler için her zaman önemini koruyan vurgu yapılıyor. Başbakanlığın genel-
re, yeni iş imkanları açısından cazip frsatlar bir pazar ve bu pazarda gücümüzü gesi Resmi Gazete'de 11 Nisan 2015
sunuyor. arttırmak istiyoruz" diye konuştu. tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

58


30-61GÜNDEM.indd 58 30.04.2015 14:52
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63