Page 56 - index
P. 56
gündem


2014 Yılı Dünya Turizm


Geliri 1,5 Trilyon Dolar
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm larında %28 artş kaydederek, toplam ULUSLARARASI TURİZMDE EN ÇOK
Örgütü’nden (UNWTO) açıklanan 165 milyar dolar turizm harcaması HARCAMA YAPAN PAZARLAR;
verilere göre, 2013 yılında 1 trilyon yapt. Bununla beraber, ilk on arasında 1- Çin
197 milyar dolar olan dünya turizm yer alan, gelişen iki büyük pazar olan 2- Birleşik Devletler (Amerika)

harcaması, 2014’te yüzde 3,7 artarak Rusya ve Brezilya güç kaybederken, çe- 3- Almanya
1 trilyon 245 milyar dolara yükseldi. şitli gelişmiş ekonomi kaynak pazarları 4- Birleşik Krallık (İngiltere)
Dünya genelinde seyahat eden ve büyüme gösterdi. Dünyanın en büyük 5- Rusya
geceleme yapan 1 milyar 135 milyon ikinci turizm harcaması yapan pazarı 6- Fransa
kişinin konaklama, yiyecek, içecek, eğ- olan ABD, 2014 yılında %7 artş kaydet- 7- Kanada
lence, alışveriş ve diğer mal ve hizmet- t. İngiltere yaptğı harcamalarda %4 ar- 8- İtalya
lere yaptğı harcamalara 221 milyar tş yakalayarak, sıralamada 5. sıradan, 9- Avustralya
dolarlık uluslararası yolcu taşımacılığı 4. sıraya yükseldi. 10- Brezilya
da eklendiğinde, dünya turizm cirosu
yaklaşık 1,5 trilyon dolar oluyor. Har-
camaların yüzde 41’ini yapan ve en
büyük pazar konumunda olan Avru-
pa’daki ciro 509 milyar dolar kayde-
dilirken, Asya Pasifk bölgesi 376,9
milyar dolar ile pazardan yüzde 30 pay
aldı. Pazarın yüzde 22’sini oluşturan
Amerika bölgesi ise 274 milyar dolar
gelire sahip.
Sınır dışı turizmde, dünyada ilk sırada
gelen Çin, beklenilen gelişimine de-
vam ederek 2014 yılındaki harcama-

Ordu'nun Dereleri


Turizme Akacak

Ekonomi Gazetecileri Derneği HAVALİMANI TURİZMİ doldurulmuş ikinci havalimanı olduğu-
(EGD)’nin yeni buluşması fndığı dı- CANLANDIRACAK nun altnı çizen Balkanlıoğlu, “ Ordu
şında turizm potansiyeli ve frsatlarıy- Ordu - Giresun Uluslararası Havalimanı’nı - Giresun Havaalanı, Ordu ve Giresun
la adından söz etrmeye hazırlanan Mayıs 2015 tarihinde açmayı planladık- illerimize hizmet verirken, günde orta-
Ordu’da gerçekleşt. Ordu Valisi İrfan larını aktaran Ordu Valisi Balkanlıoğlu, lama 10 uçağın inmesini öngörülüyor”
Balkanlıoğlu ve EDG Başkanı Celal yapımı 3,5 yıldır süren havalimanının diye konuştu.
Toprak’ın katlımıyla düzenlenen basın yaklaşık 350 milyon dolara mal olacağı-
toplantsında Ordu’nun turizm frsatla- nı hatrlat. Havalimanının, Japonya ve ORDU’NUN HEDEFİ 1 MİLYON
rı masaya yatrıldı. Hong Kong’un ardından dünyada denize TURİST
Gelecek iki yıl içinde Ordu’da 1 milyon
turist ağırlamayı hedefediklerini ifade
eden Balkanlıoğlu, “2014 yılı itbariyle
Ordu’ya yerli ve yabancı 380 bin tu-
rist geldi. Ordu Giresun Uluslararası
Havalimanı’nın açılmasıyla, Arap ülke-
lerinin yanı sıra, özellikle doğa turizmi
ve doğa sporlarıyla ilgilenen İngiltere,
Almanya, Fransa başta olmak üzere
Avrupa Birliği ülkelerinde de turist ağır-
lanması hedefeniyor” dedi.

56


30-61GÜNDEM.indd 56 30.04.2015 14:52
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61