Page 50 - index
P. 50
gündem
Ruslar'Son Dakika

Gelecek'
Rusya’daki ekonomik krizle birlikte bu ülkeden gelen turist sayısında kan kaybı devam
ederken, TUROB, Rusya pazarının fiyat indirim beklentisine girdiğini bildirdi. Eylül ayından
beri ertelenen talebin Türkiye’ye yönlenmesinin beklendiğine dikkat çekildi.

usya ve BDT ülkelerinde ya- turist sayısında Mart ayında da geri- rün deneyimi, Avrupa pazarında olası
şanan ekonomik kriz Türkiye leme trendi sürerken, Rus tatlcilerin talep daralması gibi nedenlerle, Eylül
için turizmde risk yaratma- fyat indirim beklentsiyle ‘son dakika’ ayından beri ertelenen talebin sezonda
Rya devam ediyor. Kültür ve karar verme eğiliminde olduğu belir- Türkiye’ye yönlenme olasılığının olduk-
Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın tldi. Turistk Otelciler, İşletmeciler ve ça yüksek olduğu ifade edildi.
ilk iki ayında Rusya’dan gelen turist Yatrımcılar Birliği (TUROB) tarafndan
sayısı geçen yılın ilk iki ayına göre MITT Moskova Fuarı sonrasında ha- NORMALLEŞME İKİ YIL
yüzde 26 düşüşle 92 bine geriledi. zırlanan raporda, Türkiye’nin turizm SONRA
Türkiye’ye geçen yıl yaklaşık 4.5 mil- ve tatl denince Rusya’da akla ilk gelen Pazarda faaliyet gösteren tur opera-
yon turist gönderen bu ülkeden gelen ülke olması, fyat -kalite dengesi, sektö- törlerinin otellerden sürekli indirim

50


30-61GÜNDEM.indd 50 30.04.2015 14:51
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55