Page 48 - index
P. 48
gündemOtelciler, sadece yakın pazarları değil uzakları da ‘hedef’ olarak belirleyerek tanıtımlarına
tam gaz devam ediyor. TUROB’da şimdiki durak Güney Amerika. TUROB yetkileri Güney
Afrika’nın hemen ardından Brezilya’daki Sao Paulo Fuarı’na da katılacak.


Uzak PazarlarTUROB’un HedefindeOtelciler, sadece yakın pazarları değil uzakları da ‘hedef’ olarak belirleyerek tanıtımlarına
tam gaz devam ediyor. TUROB’da şimdiki durak Güney Amerika. TUROB yetkileri Güney
Afrika’nın hemen ardından Brezilya’daki Sao Paulo Fuarı’na da katılacak.uristk Otelciler, İşletmeci- katlım bekleniyor. Güney Amerika’dan Amerika Turizm Fuarı’nın ülkemizin ta-
ler ve Yatrımcılar Birliği’nin Türkiye’ye gelen turist sayısı arzu edilen nıtmı açısından son derece önemli bir
(TUROB), yurt dışı tanıtmları düzeyde bulunmuyor. Geçen yıl Güney frsat olduğunu düşünüyoruz, zira Latn
T hız kesmeden devam ediyor. Amerika’dan gelen turist sayısı yüzde Amerika’nın en büyük seyahat örgütleri
Sadece Türkiye’nin ana pazarlarını de- 10 düşüşle 202 bin kişi oldu. Bu yılın ilk arasında yer alan Brezilya Tur Operatör-
ğil, uzak pazarları da hedefne koyan iki ayında ise yüzde 24 artşla 20 bin tu- leri Birliği (BRAZTOA) fuarın ortak organi-
TUROB yetkilileri, yıl başından bu yana rist düzeyinde gerçekleşt. zatörü konumunda ve fuar ile eş zamanlı
çok sayıda uluslararası fuara katlarak olarak Genel Kurul toplantlarını düzen-
Türkiye’nin tanıtmını yapt. TUROB’da ÖNCE ARJANTİN liyor. Söz konusu Genel Kurul nedeniyle
şimdiki durak ise Güney Amerika olarak TUROB Başkan Yardımcısı ve Fuarlar ülkenin dört bir yanındaki tur operatör-
belirlendi. TUROB, Güney Amerika’nın ve Tanıtm Komitesi Başkanı Müberra leri fuara katlıyor. Bu durum fuara kat-
en önemli turizm fuarı olarak kabul Eresin, fuarla ilgili değerlendirmesin- lan diğer ülkeler için önemli bir tanıtm
edilen WTM Latn Amerika Turizm de, Brezilya ve Latn Amerika’da son ve işbirliği geliştrme frsat yaratyor.
Fuarı'na katlıyor. yıllarda turizme olan ilginin artmasına Fuar öncesinde ise Arjantn’in başkent
TUROB temsilcileri fuar öncesinde ise paralel olarak bu bölgede tanıtm ça- Buenos Aires’e giderek oradaki tur ope-
Arjantn’de tanıtm çalışmaları yürü- lışmalarını artrdıklarını söyledi. Ha- ratörleri, seyahat acentesi temsilcileri ve
tecek. Brezilya’nın en büyük şehri Sao vayolu ulaşım alternatferinin artması turizm profesyonelleri ile de görüşme-
Paulo'da 22-24 Nisan 2015 tarihleri ile bölgeden ülkemize direkt uçuşlarla lerde bulunacağız. Netce olarak temel
arasında gerçekleştrilecek fuara özel- erişimin kolaylaştğına dikkat çeken amacımız, bölgenin turizm talebinde ül-
likle Latn Amerika ülkelerinden yoğun Eresin, şu bilgileri verdi: “WTM Latn kemizi öncelikli tercih noktasına taşımak.

48


30-61GÜNDEM.indd 48 30.04.2015 14:51
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53