Page 46 - index
P. 46
gündem


Divan Grubu Mali İşler ve İş Geliştirmeden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Faik Öztunç;


Bölgenin Geleceği İnanç TurizmindeBölge dünyada kabul edilen 3 büyük gösteren inanç turizminde Güneydoğu
semavi din olan Müslümanlık, Anadolu Bölgesi’nin güçlü bir yeri
Hristiyanlık ve Yahudilik’in kutsal olması gerekiyor. “Peygamberler Şehri”
kitapları Kuran-ı Kerim, İncil ve Tevrat’ta diye bilinen Şanlıurfa’yı sınırlarında
ifadesi bulunan Mezopotamya barındıran Güneydoğu Anadolu
Medeniyeti topraklarını içinde Bölgesi'nde yapılacak olan inanç turizmi sebeple bölgede gastronomi turizmi
barındırıyor. Bu sebeple bölge gün yatırım ve düzenlemelerinin bölgenin için gerekli düzenleme ve teşviklerin
yüzüne çıkarılmış ve çıkarılmayı bekleyen mevcuttaki turizm gelirine önemli bir yapılması gerekmekiyor.
birçok tarihi ve dini nitelikli eserlere katkı sağlayacağı aşikar. Ayrıca bölgenin Orta Doğu’ya yakın
sahip. Ülkemize önemli bir turizm geliri olması nedeniyle bölgede sağlık
sağlayan deniz turizminden faydalanma GASTRONOMİ VE SAĞLIK turizmi önemli bir gelir kaynağı
şansı olmayan bölgenin alternatif TURİZMİ TEŞVİK EDİLMELİ oluşturabilir. Bunun ile ilgili mevcutta
olarak inanç turizmine yönelmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi gastronomi bölgeye yatırımların devam etmesi
bölgenin tarihi yapısı açısından oldukça açısından belki de ülkemizin en zengin bölgenin turizm gelirinin daha da artış
uygun. Son yıllarda ülkemizde gelişim çeşitliliğinin bulunduğu bir yöre. Bu göstermesine sebep olacak.

Uslan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı
Serhad Uslan;

Eğlence de Lazım


9 ilden oluşan GAP Bölgesi’nde tüm haline gelmesi için burada Las Vegas
büyük kentlerde yeni oteller hizmete gibi bir eğlence merkezi kurulmalı.
girdi. Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak Orada, Türkiye'nin her yerinde müsaade
üzere nitelikli otellerde yer bulmak edilmeyen özel bir bölge yaratmak
oldukça zor. Bu oteller yüksek doluluk lazım. Van Gölü kıyısında bir bölgeyi
oranlarıyla çalışıyor. Ören yerlerinde ise kapatarak Las Vegas gibi bir iki tane açısından ender bulunan pist genişliği
yerli turist sayısının azımsanmayacak tematik kumarhane ve showların ve uzunluklarına sahip. Bu bölgeye
sayıda olduğu görülüyor. Yeni Teşvik yapılabildiği birkaç tane salon, ayrıca yapılacak 60 bin yatak kapasiteli
Yasası'nda bu bölge en yüksek teşviği su kayağı merkezi, Disneyland gibi konaklama tesisi bölge ülkelerine de
alan bölge olarak açıklandı. Bütün çocukların eğlenebileceği bir merkez hitap edecek. Bölgede ayrıca sağlık
bunların yanında bir cazibe merkezi kurulmalı. Hakkari ve çevresi kış turizmi turizmi hareketi de beklenebilir.
Hilton Garden Inn Diyarbakır Genel Müdürü
İnan Doğan;

Diyarbakır İnanç Turizminde

Öne Çıkabilir

Diyarbakır, binlerce yıl boyunca çeşitli medeniyetlere kucak açmış ve ev sahipliği
yapmıştır. Şehrimizde bir çok tarihi kilise bulunuyor. Bunlardan bir tanesi
Ortadoğu'nun en büyük Ermeni kilisesi olarak kabul edilen Surp Giragos Kilisesi.
Bunca güzel mozaiğin bulunduğu şehrimiz inanç turizminde öne çıkacak bir
potansiyele sahip. Bölge şehirlerinin öne çıkan değerlerinin gerek ulusal gerekse de
uluslararası arenada çok iyi tanıtılması, bununla birlikte bu bölgenin çeşitli reklam
araçları ile ulusal basında önce kendi insanımıza tanıtılması gerekiyor.

46


30-61GÜNDEM.indd 46 30.04.2015 14:51
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51