Page 44 - index
P. 44
gündem

Nevali Hotel Genel Müdürü
Mehmet Çetin Aslan;

Kültür ve İnanç Turizminde

Dünya Çapında Bir Destinasyonuz


Mezopotamya’nın kadim kültürlerine ve Mozaik Müzesi, tarihi Balıklı Göl
başkentlik yapan ve “Peygamberler Platosu’na farklı bir boyut ve değer
Şehri” olarak da anılan Urfa; efsaneleri, katacak. Yerli ve yabancı turistler, Ulu
soyut ve somut kültürel mirasının Cami, Mutfak Müzesi, Reji Kilisesi,
zenginliği ile özellikle kültür ve inanç Gümrük Hanı, Balıklı Göl ve Arkeoloji
turizmi açısından dünyadaki en önemli & Mozaik Müzeleri’nden oluşan “tarihi
turizm destinasyonları arasında. bir koridoru” takip ederek Urfa’nın çalışmaları şehrin ulusal ve uluslararası
Şehri evrensel kılan en önemli miras güzelliklerini keşfedecek ve Urfa’da bir tanıtımına çok ciddi katkı sunacak, 2014
ise, üç büyük ilahi din açısından kutsal gece daha konaklamak için haklı bir yılında sadece 70.000 olan yabancı
bir şehir sayılması. Gerek Yahudiler nedene sahip olacaklar. Yine, Balıklı Göl turist sayısı bu sayede hızlı bir artış
ve Hıristiyanlar, gerekse Müslümanlar platosundaki doğal mağaraların turizme gösterecek.
tarafından birçok peygamberin bu kazandırılması ile mağara otel & cafe
şehirde yaşamış olduğuna inanılması, konsepti şehrin turistler için sunduğu İBRAHİM YOLU
şehre büyük bir dini önem kazandırıyor. farklı bir alternatif olarak ortaya Harvard Üniversitesi işbirliği ile koordine
İlahi dinlerin yanı sıra, çok tanrılı çıkacaktır. edilen “İbrahim Yolu-Abraham’s
dinlerin de merkezi olan Urfa, Path” kültür rotası, her yıl Nisan-
Harran’daki Sogmatar antik şehrinde GASTRONOMİ ŞEHRİ URFA Haziran ve Eylül-Kasım ayları arasında
yer alan Sin Tapınağı ve 12.000 yıllık Zengin mutfak kültürü ile Urfa, UNESCO yüzlerce yabancı grubun bölgeyi
tarihi ile “dünyanın ilk tapınağı” olarak Gastronomi Şehri olmak için aday. ziyaret etmesini sağlıyor. Yeni kültür
tescillenen Göbeklitepe ile tarihi Bu süreçte, Urfa’yı yerli ve yabancı rotalarının oluşturularak, Göbeklitepe,
şaşırtmaya devam ediyor. heyet ziyaret ederek Urfa lezzetlerini Harran ve Halfeti’nin yürüyüş yollarıyla
keşfedecekler. Gelen resmi heyetlerin keşfedilmesi, turistlerin bölgedeki
ARKEOLOJİ MÜZESİ VE MOZAİK ve turist gruplarının yöresel Urfa köylerde konaklayarak, yerel kıyafetleri
MÜZESİ AÇILIYOR yemeklerini tadabileceği tarihi bir Urfa giyip tandır ekmeği pişirmesi, sadece
Urfa, geçmişten gelen kültürel ve evinin restoran olarak hizmete açılması turizm için oluşturulmuş olan ekolojik
tarihi zenginliğinin yanında “modern büyük önem arz ediyor, URFAM olarak tarım alanlarında çilek, domates, biber
müzeciliğin” de önemli bir merkezi Büyükşehir Belediyesi ile bu konudaki vs gibi ürünleri dalından toplayarak eşsiz
haline gelmeye adaydır. Mayıs 2015 çalışmalarımız hızla devam ediyor. tecrübelerle bölgeyi tanıması Urfa’nın
itibariyle açılacak olan, 7000 m2 UNESCO Gastronomi Şehri adaylığı eko turizmle de dünyada özel bir yere
kapalı alana sahip Arkeoloji Müzesi sürecinde Urfa için yapılacak olan P&R sahip olmasını sağlayacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı
Februniye Akyol Akay;


Kentin Dokusuna
Uygun Bir Turizm İstiyoruz!Turizmi önemsiyor ve gelişmesini için geliyor. Yatırımcıların da bölgedeki
istiyoruz. Fakat doğru ve kentin turizme bu bakış açısıyla yaklaşması
dokusuna uygun bir turizmi istiyoruz. gerekir. İnsanlar konaklarının bir kısmını
Turizm, insanların gidip lüks bir otelde turizme açabilir. Böylece gelen turist
kalıp doğal güzellikleri görüp iyi kenti ve yaşam kültürünü daha iyi
yemek yemesinden ibaret olmadığını tanıyabilir. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak
düşünüyoruz. Turizmin en önemli Yatırımcı elbette rant ister. Fakat doğru gelişecek turizmi sonuna kadar
özelliklerinden biri de kültürel alışverişin kazanırken kente zarar vermemeli. destekleyeceğiz. İmkanlarımız dahilinde
yaşanmasıdır. Turizm ile bölgenin Yereldeki yöneticiler olarak orta yolu teşvik ve destekte de bulunuruz. Bizim
dünyaya açılması bizim için olduğu bulmak durumundayız. için önemli olan kıstas, yerel kültürü
kadar dünya için de bir kazanımdır. Ekolojiye ve kültürel değerlere önem yozlaştırmaması ve ekolojiyi tahrip
Mardin'e turist, inanç ve kültür turizmi verecek yatırımcıları bekliyoruz. etmemesi.44


30-61GÜNDEM.indd 44 30.04.2015 14:51
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49