Page 29 - index
P. 29
Alternatif Pazar ve
Ürünlere Yönelmeliyiz


Sektörümüz açısından önem arz eden ITB Berlin - MITT
Moskova WTM Afrika ve WTM Latn Amerika uluslararası
turizm fuarlarını, geride bıraktk. Hazırladığımız fuar
raporlarında, temaslarımızda edindiğimiz izlenimleri,
pazar araştrmaları ile bir araya getrerek üyelerimizin
bilgisine sunduk.
Rusya pazarına yönelik tespitlerimiz, MITT Moskova
Fuarı'ndaki temaslarımızda da doğrulandı. Rusya’dan
2015 yılında gelecek turist sayısında ve elde edilecek
turizm gelirinde hissedilir oranda bir azalma olacağını
tahmin ediyoruz.
Pazara destek sağlamak amacıyla Ekonomi Bakanlığı
onayıyla, Rusya Federasyonu, İran ve BDT Ülkeleri’nden,
Türkiye’ye turist getren charter uçaklara yakıt desteği
verilmesi kararlaştrıldı. Ancak, desteğin sadece nisan ve
mayıs ayları içerisinde, İstanbul hariç tutularak, charter
turist getren seyahat acentalarına sağlanacak olması,
tam anlamıyla verim alınamayacağının bir göstergesi.
Desteğin, İstanbul'u kapsayacak şekilde ve süresinin
uzatlarak sağlanması gerektğini düşünüyor ve bu
yöndeki temaslarımıza devam ediyoruz.

Değerli turizmciler,
Önümüzdeki bu kritk tablo karşısında çaresiz değiliz...
Alternatf pazar ve ürünler konusunda sürdürülebilir
adımlar atmaya devam etmeliyiz. Güney Afrika ve
Latn Amerika destnasyonlarındaki faaliyetlerimize hız Timur Bayındır
kesmeden devam etmeliyiz. Uzak destnasyonlardan TUROB Yönetim Kurulu Başkanı
gelecek turistlerin kalış süresi ve eğilimleri, sektörümüz
açısından faydalı olacağı gibi, ülkemizin turist profli
çeşitliliğine de pozitf yönde katkı sağlayacaktr.
Kaynak pazarlarımızı artrmaya çalışırken, bir yandan
da bu pazarlara sunduğumuz turizm ürünlerimizi de
çeşitlendirmeyi ihmal etmemeliyiz.


28 29


3-30.indd 29 30.04.2015 14:50
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34