Page 129 - index
P. 129
tedarik

Hızlı Montaj ve Üstün

Performans ile İşiniz Kolaylaşsın

Endüstriyel soğutmada Türkiye’nin öncü frmalarından olan Frenox
Professional Refrigeraton, tamamen modüler panellerden oluşan piyasada bulunan diğer
ürünlere göre, daha hızlı montajı ile kullanıcılara çok büyük kolaylık sağlayacak tamamen
yeni modüler sistem soğuk odalarını sunuyor.eçmişi 1976 yılına kadar da-
yanan Frenoks Endüstriyel
Soğutma Sanayi ve Ticaret
GA.Ş. 1976 yılında beyaz tcari
buzdolapları üretmiyle başladığı tca-
ri soğutucular macerasına, daha sonra
1993 yılında yatay geçiş yapmış olduğu
Endüstriyel Buzdolapları ile devam et.
Değişen dünya şartlarına uyum sağla-
yabilmek amacıyla 2008 yılında Frenoks
frmasını kurdu. 25 senelik tecrübe ve
birikimini, modern teknolojik cihazlarla
birleştrerek, kalite ve üretm anlamın-
da her türlü pazarda rekabetçi bir frma
ortaya çıkardı. Üretmleri 100 litrelik en
ufak buzdolaplarından 2100 litrelik en
büyük buzdolaplarına ve derin donduru-
cularına kadar çok geniş bir ürün yelpa-
zesi sunuyor.

TAMAMEN YENİ MODÜLER
SİSTEM SOĞUK ODALAR
Endüstriyel Soğutma deyince Türkiye’de
akla ilk gelen frma olan Frenox Profes-
siona Refrigeraton, sektöre tamamen YÜKSEK VE ELASTİK farklı çözümler sunabilen elastk üret-
yeni Modular Sistem Soğuk Odalarını ÜRETİM KAPASİTESİ mi sayesinde yurt içi ve yurtdışı pazar-
sunuyor. Tamamen modüler paneller- Buzdolapları ve Derin Dondurucular larında tercih ediliyor.
den oluşan bu soğuk odalar piyasada konusunda uzmanlaşmış, Türkiye’nin
bulunan diğer ürünlere göre, daha hızlı lider frması olan Frenoks Endüstriyel FRENOX’UN DETAYLARINDA
MÜKEMMELLİK VAR
montajı ile kullanıcılara çok büyük ko- Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. üre-
laylık sağlıyor. Ayrıca yüksek ortam sı- tm hatnda sadece paslanmaz buz- Frenoks A.Ş.; ürünlerinde, sadece Avru-
pa Birliği tarafndan onaylanmış ve do-
caklıklarında üstün performans veren dolapları ve derin dondurucu üretlen laşımı serbest olan izolasyon maddesi
mono-blok soğutma sistemi ile kulla- fabrikası, son teknoloji kullanılarak, ve soğutucu gazları kullanıyor. Frenoks
Türkiye’deki en modern endüstriyel
nıcılara çok ciddi bir maliyet avantajı da buzdolabı üreten tesislerden biri. A.Ş. ürünlerinde hijyenik bir ortam için
getriyor. Odaların tabanı tamamen 304 Üretmleri otel ve restaurantlarda kul- şart olan, paslanmaya dayanıklı AISI
Kalite Kaymaz özel desenli paslanmaz- lanılan her türlü buzdolabı ve derin 304 kalite paslanmaz çelik kullanıyor.
dan yapılıyor. Bu yeni üretm ile Frenox dondurucuyu kapsıyor. Türkiye’nin en Farklı olabilmek için mükemmelliği ya-
piyasadaki ufak oda ihtyacında çok ciddi modern gaz şarj, gaz kaçak ve soğut- kalamaya yardımcı olan detaylarda gös-
bir boşluğu dolduruyor. Farklı panel ka- ma performans test cihazlarına sahip terilen ttzliğin öneminin farkında olan
lınları, içi içe geçen odaları da bünyesin- olan fabrikası, kaliteyi arayan müş- Frenox bu mükemmelliği yakalamaya
de bulunduran Frenox, soğutma üstüne terilere çok cazip çözümler sunuyor. yardımcı olacak detayları tespit etmek
olan yılların tecrübesi ile pazarın ciddi 5.000 m²’lik bir alanda hizmet veren için test cihazlarına büyük yatrımlar
oyuncularından biri olmak için yola çıkt. fabrikası, yüksek üretm kapasitesi ve yapt.

129


116-130 TEDARİK.indd 129 30.04.2015 15:04
   124   125   126   127   128   129   130   131   132