Page 127 - index
P. 127

gerçekleşecek olan Topaz Escale mufak
projelerini yürütüyoruz.

Şirketn özellikle üst sınıf restoran proje-
lerinde tercih edildiğini görüyoruz, bu-
nun nedenleri nelerdir?
S 2000, endüstriyel mutak soğutma
cihazları üretmi, ithalat ve ihracat ko-
nularında yaptğı çalışmalarla Türkiye’de
adını duyurmuş güvenilir bir kuruluş. Ku-
rulduğu günden beri bu alandaki yüksek
teknolojiyi takip eden S 2000’in hizmet-
leri, proje ile başlayıp imalat, montaj ve
satş sonrası servisiyle de devam ediyor.
Kaliteden ödün vermeyen S 2000, aynı
ttzliği ithalat ve ihracatnda da göstere- S 2000
rek müşterilerine en iyi ürünleri sunuyor. Yönetm Kurulu Başkanı
S 2000, estetk, fonksiyon, dayanıklılık, iyi Sedat Aydın
servis, iyi kalite, kendilerine has özel üre-
tm ve devamlı AR-GE ile rakiplerinden
farklılaşıyor. S 2000, işletmelere gerek kiplerinden farklılaşıyor. S 2000 markası
dünyaca ünlü ithal ürünlerinden, gerekse bugüne kadarki tecrübesi, bilgi, beceri ve
kendi imalat ürünlerinden oluşan zengin IS0 9001-2000, Gost-Hijyen, Certfcate,
seçenekler sunuyor. marka tescil, tasarım belgeleri ile birlikte
yurt içinde ve dışında yaygın servis ağına
S2000'in proje algısı ve çözüm yöntem- sahip.
leri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
S2000, kurulduğu günden bu yana sektö- Sektördeki genel ekonomik seyri nasıl
re yön veren ve uluslararası pazarda yer görüyorsunuz? Öngörüleriniz nelerdir?
alarak ithalat-ihracat yapan lider bir fr- Sektör genelinde, 2014 yılında genel eko-
ma. Özel imalat en iyi yapan frma biziz. nomik görünüme paralel bir seyir hakim
S2000 müşterilerinin ihtyaçlarını ve ko- oldu. Turizm, gıda (restoran-cafe-pasta-
şullarını göz önüne alarak, onların dene- ne vb.) sağlık yatrımları, AVM yatrımları
yimleri ve kendi sektör tecrübelerinden devam et. Ekonomik yavaşlama, Çin'de
faydalanarak, en verimli sonuca ulaşma- büyümenin ivme kaybetmesi ve enerjiye
yı ilke ediniyor. S 2000 olarak amacımız; olan talebin düşmesi, Ukrayna'dan kay-
yaptğımız işte farklılık yaratacak yeni naklanacak riskler ve Rusya'ya satş fr-
teknolojiler geliştrerek, her zaman sek- satları ile Irak ve Suriye'deki yansımaları
töründe lider, uluslararası piyasada bili- olacak. Türkiye'nin cari açığın da enerji
S 2000'in portöyündeki yeniliklerden nirliği ve saygınlığı yüksek olan bir marka (petrol) fyatlarında düşüş ile birlikte
bahsedebilir misiniz? olmak. S 2000, estetk, fonksiyon, daya- azalmaya devam edeceğini görüyoruz. İç
Zorlu AVM ve İzmir Yaşam Park’ta İsa- nıklılık, iyi servis, iyi kalite, kendilerine talebin devam edeceğini, yurtçi yatrım-
bet ile çalışmalarımız devam etmekle has özel üretm ve devamlı AR-GE ile ra- ların devam edeceğini düşünüyoruz.
birlikte Akmerkez Serafna Cognac'ın
açılışını gerçekleştrdik. Projelerimiz ara-
sında Manolya Pastanesi, Sütş (Emirgan,
İmalathane), Venüs Pastanesi, Pelit Pas-
tanesi, Liva, Saray Muhallebicisi, Murat
Muhallebicisi, Kiosk (Sabiha Gökçen),
Richmond Hotel, Crown Plaza Hotel
(Ümraniye), Özsüt, Ulus 29 Hotel Projesi,
Luppa Restaurant Ankara, Kirpi (Merkez
mufak,Aksaya AVM), Sansendo Aqua
Florya, @Obur (Akmerkez,Akasya) bu-
lunmakla birlikte, 30 Mado projesi yer
alıyor. Ayrıca Kuveyt Sultahchef , Princess
Artemisia Bodrum Clup 29, Midpoint ve
yakın zamanda Kanyon AVM de açılışı


127


116-130 TEDARİK.indd 127 30.04.2015 15:04
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132