Page 126 - index
P. 126
tedariktedarik


Anahtar Teslim Projelerde

Kaliteden Ödün Vermeyen Marka

Endüstriyel mutfak ve soğutma sektörünün lider şirketlerinden S 2000’in, müşterilerine
verdiği hizmet, proje bazında tasarım ile başlıyor, anahtar teslimi olarak kullanıma
sunuluyor.


2000, endüstriyel mutak so- günden beri bu alandaki yüksek teknolo- Aydın frmanın ilkesini, müşterilerinin
ğutma cihazları üretmi, ithalat jiyi takip eden S 2000’in hizmetleri, proje ihtyaçlarını ve koşullarını göz önüne ala-
ve ihracat konularında yaptğı ile başlayıp imalat, montaj ve satş sonra- rak, onların deneyimleri ve kendi sektör
S çalışmalarla Türkiye’de adını du- sı servis ile devam ediyor. tecrübelerinden faydalanarak, en verimli
yurmuş güvenilir bir kuruluş. Kurulduğu S 2000 Yönetm Kurulu Başkanı Sedat sonuca ulaşmak olarak ifade ediyor.

126


116-130 TEDARİK.indd 126 30.04.2015 15:04
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131