Page 124 - index
P. 124
tedarikTasarımdan İmalata…

Ayrıcalığınız Olmalı…
Tanay, profesyonel bir anlayış ile oluşturduğu ürün-hizmet-müşteri ilişkisi, alışılmışın
dışında hijyene ve çevreye öncelik veren sürdürülebilirlik anlayışı ile kaliteli ve ekonomik
hizmetler sunmayı ilke ediniyor.


tellere ve tüm konaklama losyonu, sıkılaştrıcı losyon, yüz temiz- terilerimize sunduğumuz kalite ve güven
tesislerine 24 yıldır hizmet leme jeli, temizleyici tonik, nemlendirici bizi pazarda rakiplerimizden farklılaştrı-
veren Tanay, ayrıcalıklı hiz- krem, nemlendirici temizleme sütü, ayak yor. Bu hizmetlerimizi “Tasarımdan ima-
Omet anlayışını müşterilerinin spreyi, ayak bakım kremi ve topuk kremi lata… Ayrıcalığınız olmalı…” sloganı ile
dilediği koku ve renklerde, özel ambalaj gibi kişisel bakım ürünlerimizi de müşte- yıllardır sürdürüyoruz.
alternatferi ile özel olarak fabrikasında rilerimizin dilediğini koku ve renklerde,
üretği ürünlerle SPA&wellnes sektörü- özel ambalaj alternatferi ile özel olarak Hizmet ve servis standartlarınız
ne de sunuyor. Firma Sahibi Sadi Tanay, fabrikamızda üretyoruz. hakkında bilgi verebilir misiniz?
“Müşterilerimize sunduğumuz kalite ve Avrupa standartlarında ve Avrupa Koz-
güven bizi pazarda rakiplerimizden fark- Tanay bünyesinde yer alan metk Yasası’nın öngördüğü koşullarda
lılaştrıyor” diyor. markalar ve ürünlerin öne çıkan uygun çalışma ortamı ve tanımlanan
özellikleri nelerdir? standartlarda hammadde kullanımı ile
Şirketnizin turizm sektörüne yönelik Sadi Tanay’s Collecton olarak yaratğı- eksiksiz olarak GMP kurallarına uygun
faaliyetleri ve mevcut varlığı hakkın- mız marka ve konsept tasarımlarımız ile imalat gerçekleştriyoruz. Profesyonel bir
da bilgi verebilir misiniz? uzun yıllardır sektörde hizmet sunuyo- anlayış ile oluşturduğumuz ürün-hizmet-
Tanay Turizm Otelcilik Ekipmanları Dış ruz. Sadi Tanay's Collecton'da Alchemist, müşteri ilişkisi, alışılmışın dışında hijyene
Tic. Ltd. Şt olarak 1991 yılından beri, Intmacy, White Rose, White, Otoman, ve çevreye öncelik veren sürdürülebilirlik
Türkiye’de buklet malzemeleri, dünyada Harem, Naif, Wellness SPA, Ecologic, Oli- anlayışı ile kaliteli ve ekonomik hizmetler
ise Hotel Guest Amenites olarak tanım- ve, Jonathan, Leaf, İstanbul, Tree, Pastel sunmayı ilke edindik. Türkiye’nin seçkin
lanan, konaklama tesislerinin kullanımı- Evelope, Picnic, Since 1991 gibi 30 marka kurumlarına hizmet verdiğimiz gibi dün-
na yönelik olarak, logolu ve standart bas- bulunuyor. Bu markalardan bazıları ise yanın 40’tan fazla ülkesine de ihracat
kılı olmak üzere, kişisel bakım ve hijyen Almanya, İtalya gibi ülkelerde doğrudan yapıyor, (İstanbul Kimyevi Maddeler ve
ürünleri üretmi konusunda faaliyet gös- kullanılıyor. Her bir müşterimize tesis Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ta-
teriyoruz. İşimize gönül vermiş bir tutku özelliklerine uygun özgün tasarımlar ya- rafndan kozmetk ve sabun ihracatnda
ile sektördeki sorumluluğumuzu yerine pıyor ve yaratlan yeniliklerin ekonomik gerçekleştrdiğimiz performans ile ülke
getrdiğimiz için konusunda Türkiye’de olmasına özen gösteriyoruz. Sunduğu- ihracatna yaptğımız katkılardan dolayı
lider frma ve markası olarak algılanıyo- muz ürünler gerek kalite, gerek tasarım ödüle layık görüldük) kalite ve hizmet
ruz. Sektörde 24 yıldır edindiğimiz dene- gerekse hizmet anlayışımız değerlen- anlayışımızın otel yetkilileri yanı sıra, otel
yim ile her bir müşterimize tesis özellik- dirildiğinde müşterilerimizden tam not misafrleri tarafndan da onaylandığını
lerine uygun özgün tasarımlar yapıyor, almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Müş- ve onandığını görüyoruz.
otel misafrlerinde hoş duygular yara-
tlmasına vesile oluyoruz. Tanay Hotel
Supplies olarak “Otel İşletme Malzeme
ve Ekipmanları” danışmanlık ve tedarik
hizmetlerini “Procurement Ofs” sorum-
luluğu anlayışı içinde yerine getriyoruz.

Termal/SPA otellere sunduğunuz
ürün yelpazesi ve niteliği hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Doğal katkı maddeleri içeren tüm sabun
çeşitlerimiz ve şampuan, duş jeli, saç
kremi, banyo köpüğü, vücut losyonu gibi
banyo grubu sıvı kozmetklerine ilave
olarak; banyo tuzu, masaj yağı, masaj

124


116-130 TEDARİK.indd 124 30.04.2015 15:04
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129