Page 123 - index
P. 123
tedarik
Nilfisk, Türkiye’de 10. Yılında


Profesyonel temizlik ekipmanlarının dünyadaki lider üretcilerinden Nilfsk, Türkiye’deki
10.yaşını Dünya’da ise 109. yaşını bayileri ile buluştuğu organizasyon ile kutladı.
STRATEJİLER VE YENİ yükseldi. 10 yıl sonunda yüzbinler-
ÜRÜNLER TANITILDI ce makinemiz Türkiye’yi daha temiz
Nilfsk’in 2015-2018 yılları arasında hale getrmek için halen çalışıyor. Fir-
global olarak takip edeceği yeni stra- ma Türkiye’de 10 sene sonunda 8 kat
tejisi, Nilfsk Güney ve Güneydoğu daha büyük bir ekibe sahip.
Avrupa Kıdemli Genel Müdürü Serdar
Ülger tarafndan bayi ve çalışanlar ile NILFISK HAKKINDA:
paylaşılırken, yeni stratejinin amaçla- Dünyanın lider profesyonel temizlik
rı, ürün yelpazesinde ve şirketn diğer makinesi üretcilerinden birisi olan
alanlarında gerçekleşecek değişiklikler Nilfsk, 1906 yılında Danimarka’da ku-
anlatldı. Toplantda stratejinin yanı ruldu. Temizlik ekipmanları sektörün-
sıra, yeni geliştrilen ve yakın zaman- de dünyanın öncü frmalarından olan
da piyasaya çıkacak ürünlerin lans- Nilfks, 2014 yılı sonu itbari ile 11 ül-
Nilfsk manları gerçekleştrilirken, bayiler ve kede üretm tesislerine sahip. 10’dan
Güney ve Güneydoğu Avrupa çalışanlar, makineleri inceleme frsat fazla güçlü markası ile 45 ülkede kendi
Kıdemli Genel Müdürü buldular. satş frmaları ve 70’i aşkın ülkede dist-
Serdar Ülger ribütörleri vasıtası satş yapıyor. Ürün
SAYILAR İLE TÜRKİYE’DE grupları arasında profesyonel zemin
animarka’da 1906 yılında kuru- 10 YIL bakım makineleri, süpürücüler, vakum
lan, 2005 yılında ise İstanbul’da Nilfsk Türkiye, 2005 yılında kurulma- makineleri ve basınçlı yıkama makine-
kendi ofsini açan Nilfsk, Nisan dan önce, distribütör aracılığı ile sahip leri bulunuyor. Son kullanıcılara yö-
D2015 itbariyle tam 10 yıldır olduğu ciro, 10 yıl sonunda 36 katna nelik pazarda elektrikli süpürgeler ve
Türkiye pazarında yer alıyor. 17 Nisan ta- yükseldi. 2006 yılında, 2005’in 4 kat kompakt basınçlı yıkama makineleri
rihinde İstanbul’da gerçekleştrilen bayi ciro yapılırken, sonraki her 3 sene- ile dünya çapında tercih edilen Nilfsk,
toplantsında bu özel gün kutlanırken, 10 lik periyotlarda 2 kat büyüdü. Nilfsk 100 yılı aşkın süredir profesyonel te-
yılını dolduran çalışanlara ödülleri ile 10 Türkiye, kurulduğu ilk yıllarda birkaç mizlik makinelerini geliştriyor ve sek-
yılını doldurmuş olan bayilere teşekkür bin adet makine satarken, son yıllarda tördeki standartları belirliyor.
plaketleri takdim edildi. bu rakam yılda on binlerce makineye

123


116-130 TEDARİK.indd 123 30.04.2015 15:04
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128