Page 105 - index
P. 105
Radisson Blu Hotel Kayseri’den Dünya Saati
Earth Hour 2015’e Destek Uygulamasına

Radisson Blu Hotel Kayseri, iklim değişik- otelin iç aydınlatması mumlarla sağlandı. Anlamlı Destek
liklerine dikkat çekmek için dünya ile aynı Radisson Blu Hotel Kayseri Genel Müdü-
anda Earth Hour 2015 etkinliğine 28 Mart rü Fercan Başkan, bundan sonrada çevre
2015 günü saat 20:30’da 1 saatliğine tüm kirliliği ve doğal kaynakların korunmasına
halka açık alanlardaki aydınlatmaları, mü- dikkat çekmek isteyen yerel ve uluslarara-
zik yayınını ve dış ışıklandırmasını kapa- sı resmi etkinliklere destek vermeyi sür-
tarak destek verdi. Bu süre zarfnda tüm düreceklerini belirt.
Küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla
farkındalık yaratan ‘Dünya Saat’ etkinliği-
ne destek veren BW PLUS The President
Hotel ve BW Citadel Hotel, 28 Mart 2015
Cumartesi günü konaklayan misafrlerinin
de katlımıyla; Lobby, English Pub ve Teras
Hilton İstanbul Bosphorus, Conrad İstanbul Restaurant alanlarında saat 20.30’da 1 saat
Bosphorus ve Hilton Parksa Işıklarını Söndürdü ışıklarını kapatarak, mum ışığından yarar-
landı. BW PLUS The President Hotel Genel
Müdürü Gülseren Vatansever, her yıl küre-
sel ısınmaya dikkat çekmek için milyonlar-
ca insanın ve binlerce kurumun katlımıyla
gerçekleştrilen Dünya Saat etkinliğine, BW
PLUS The President Hotel ve BW Citadel Ho-
tel olarak destek verdiklerini kaydet.
İnsansız Hava

Araçlarıyla Yılda
1 Milyar Ağaç
Dikilecek

Doğal Hayat Koruma Vakf’nın (WFF) rad İstanbul Bosphorus da Dünya
2007 yılından bu yana tüm dünyada eş Saat sırasında yenilenen dış cephe
zamanlı olarak hayata geçirdiği Dünya aydınlatmasını söndürdü ve iç me-
Saat uygulaması kapsamında, Türki- kanlarını mumlarla aydınlat. Hilton
ye’deki 60. yılını kutlayan Hilton Istanbul ParkSA ise, Boğaz manzaralı Cloud
Bosphorus Dünya Saat’nin uygulandı- 7 Restaurant & Terrace’ı mumlarla
ğı 28 Mart günü 20.30–21.30 saatleri aydınlat ve otelin genel alanlarında Oxford merkezli BioCarbon Mühen-
arasında otelin genel alanlarında ışıkları ışıklar söndürerek, dış cephe aydın- dislik adlı şirket, ormanların yok olma-
söndürdü ve mumlarla aydınlat. Con- latmasını minimuma indirdi. sına karşı savaşmak için insansız hava
araçlarını kullanarak yılda 1 milyar
ağaç dikmeyi hedefiyor. Bu hedefni
Poseidon Çayırları Araştırılıyor gerçekleştrmek için yeni ve hassas
dikim yöntemleri ile haritalama tek-
niklerini araştran BioCarbon bu yazın
Marmaris Belediyesi ve Marmaris çalışmayla ilgili bilgilendirme sonunda araçları tamamen kullanıma
Turizm Çevre Gönüllüleri Grubu'nun toplantısı yapıldı. Marmaris Belediye hazır yapmaya çalışıyor. CEO ve eski
desteğiyle İstanbul Üniversitesi Başkanı Ali Acar, toplantıda yaptığı NASA mühendisi Lauren Fletcher’ın
Deniz Bilimleri İşletmeciliği konuşmasında, dalgıçların da görev tasarısına göre, birkaç İnsansız Hava
Enstitüsü Müdürlüğü, tarafından aldığı incelemelerle durum tespiti Aracı’nı yöneten iki kişiyle günde 36
Marmaris Körfezi'nde endemik yapıldığını, üniversite tarafından bine kadar ağaç ekilebilir. Fletcher, ta-
Poseidon çayırları araştırması hazırlanacak raporu önemsediklerini sarı için Brezilya ve Güney Afrika’nın
yapılmaya başlandı. Gerçekleştirilen ifade etti. ilk muhtemel hedefer olduğunun al-
tnı çiziyor.


105


102-107 YEŞİLLENEN.indd 105 30.04.2015 15:01
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110