Page 104 - index
P. 104
yeşillenen oteller
Kaya Demirer Fikret Adaman Aslı Erdoğan Pots Dawson Uğur Bayar
Restoranlarda


“Yesil Nesil” Dönemi


Yeşil Nesil Restoran Hareketi, mönüde mevsim ürünlerinin kullanılmasından garnitür
seçimine, gıda atığından kompost ve enerji üretilmesine kadar uzanan kapsamlı
uygulamalarla restoran müşterilerinde davranış değişikliği yaratılmasını hedefliyor.


WF-Türkiye ve Boğaziçi gıcın sonudur. Fark yaratmazsak ve geri yük olan eylemlerle restorancılığın daha
Üniversitesi tarafndan, dönüşümlü yiyecekleri ve onların geri bilinçli ve çevreye dost bir hale gelebile-
TURYİD işbirliği ve Uni- dönüşümlü doğalarını düşünmezsek, ceğini belirt.
Wlever Food Solutons’ın kaybeden biz oluruz” ifadelerini kullandı.
desteğiyle hayata geçirilen Yeşil Nesil “HEDEFİMİZ 100
Restoran Hareket’nin 8 Nisan günü “YEŞİL RESTORAN RESTORANA ULAŞMAK”
gerçekleştrdiği toplantsı denetmlere GIDA SEKTÖRÜNDE TURYİD Başkanı Kaya Demirer, “Yeşil
katlarak Yeşil Nesil Restoran olmaya BİR DÖNÜŞÜM” Nesil Restoran Hareket, restorancılığa
hak kazanan Sunset’te gerçekleştrildi. WWF-Türkiye Yönetm Kurulu Başkanı bakış açısını değiştrecek bir hareket
WWF-Türkiye Yönetm Kurulu Başkanı Uğur Bayar, “Ev dışı tüketmin önemli olarak TURYİD’in sahiplendiği bir olgu-
Uğur Bayar, WWF-Türkiye Genel Mü- noktası olan restoranların doğa üze- dur. Sektörde öncü rolü üstlenen üye-
dürü Tolga Baştak, Boğaziçi Üniversitesi rindeki baskısını azaltmak ve gıda sek- lerimizin desteğiyle hareket hızla büyü-
Rektör Danışmanı Prof. Fikret Adaman, töründe bir dönüşüm yaratmak için iş yecek. Bu hareketn 2015 sonu itbarıyla
TURYİD Başkanı Kaya Demirer ve Unile- ortaklarımızın da desteğiyle Yeşil Nesil 100 restorana ulaşmasını hedefiyoruz”
ver Food Solutons Pazarlama Direktörü Restorancılık Programını oluşturduk” dedi.
Aslı Erdoğan’ın katldığı toplantnın misa- cümleleriyle hareketn oluşum temelini
fri İngiliz Şef Arthur Pots Dawson oldu. açıkladı. “GIDA ATIĞINI AZALTMAYI
AMAÇLIYORUZ”
“FARK YARATMAZSAK “RESTORANCILIK ÇEVREYE Unilever Food Solutons Pazarlama Di-
KAYBEDEN BİZ OLURUZ” DOST HALE GELECEK” rektörü Aslı Erdoğan, “Unilever Sürdü-
İngiliz Şef Arthur Pots Dawson, “Yeme Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışma- rülebilir Yaşam Planı’nın bir parçası ola-
içme sektöründe önemli yere sahip nı Prof. Fikret Adaman, restoranlarda rak önemli bir ajanda yürütüyoruz. Son
olan restoranların ekoloji ile denge için- tabakları gereksiz değiştrmemek, şişe üç yıldır da ‘Gıda Atğını Önleyelim’ pro-
de yönetlmesi uzun vadede ekonomik sular yerine sürahide su tercih etmek, jesiyle hem ev dışı tüketm sektöründeki
anlamda da geri dönüş sağlayacaktr. masa örtüsü kullanmamak, paketli şeker gıda atğını azaltmayı hem de profesyo-
Doğadaki her şey kapalı bir döngü içinde kullanmamak gibi kendi başına oldukça nel mutakları daha verimli hale getr-
yeniden kullanılır ve çöp sadece başlan- küçük gözüken ama doğaya katkısı bü- meyi amaçlıyoruz'' sözlerini kullandı.

104


102-107 YEŞİLLENEN.indd 104 30.04.2015 15:01
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109