Page 103 - index
P. 103
Bölüm Sponsoru
Yepyeni Bir Devir!

Yağ kapanları ve foseptik tanklarındaki koku
problemini çözmek ve mekanik temizleme sıklığını
azaltmak için; Kötü koku problemleri
• M254 Pis Sular ve Yağ Kapanları için Biyolojik Aktvatör için;
• M255 Pis Sular ve Yağ Kapanları için Biyolojik Aktviteyi • M253 Kötü Kokular için
Hızlandırıcı Ürün Biyolojik Koku Önleyici
• M256 Yağ Kapanları ve Borular için Biyolojik Temizleyici ve
Koku Önleyici


Eczacıbaşı Profesyonel Hakkında

Eczacıbaşı Profesyonel, Eczacıbaşı Tü- pazesiyle turizm, yiyecek-içecek, AVM, fessional ve Dispo yer alıyor. Gıda mar-
ketm Ürünleri Grubu şirketlerinden eğitm ve sağlık sektörlerine hizmet kaları arasında ise Oralet, Oralet Çay,
biri olarak ‘Ev Dışı Tüketm’ sektöründe veriyor. 3 ana grupta 600’ün üzerinde Splenda, Cezbeli Kahve, Nektar Natura
faaliyet gösteriyor. Profesyonel temiz- ürün çeşidi ile profesyonel işletmelere ve Unifood markaları bulunuyor. Ecza-
lik, hijyen, gıda ürünleri ve hizmetlerini, hizmet sunan Eczacıbaşı Profesyonel, cıbaşı Profesyonel ürün portöyünün
komple çözümler sunarak, işletmeler- “Temizlik Kağıdı Ürünleri”, “Temizlik ve yanı sıra, Eczacıbaşı Profesyonel Akade-
le buluşturan Eczacıbaşı Profesyonel, Hijyen Ürünleri” ve “Gıda Ürünleri” ka- mi (EP Akademi) ile işletmelere eğitm,
A'dan Z'ye yüksek kalite ve hizmet stan- tegorilerinde işletmelere ürün tedarik denetm ve danışmanlık hizmetleri su-
dartları ile 10.000'den fazla işletmeye ediyor. nuyor. EP Akademi, müşterilerin karşı-
profesyonel çözümler sunuyor. Eczacıbaşı Profesyonel’in temizlik kağıdı laştğı sorunları etkin, hızlı ve doğru bir
Türkiye’de EDT sektörünün önde gelen markaları arasında; Selpak Professional şekilde çözmelerine yardımcı oluyor ve
üretci ve tedarikçileri arasında yer alan ve Marathon; Temizlik ve Hijyen marka- yüksek standarta temizlik ve hijyen se-
Eczacıbaşı Profesyonel, geniş ürün yel- ları arasında Maratem, Selin, Tana Pro- viyesinin sağlanması için yönlendiriyor.103
103

102-107 YEŞİLLENEN.indd 103 30.04.2015 15:01
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108