Page 100 - index
P. 100
Sağlık & Termal Turizm


SPA Tekstili


Nasıl Yıkanmalı


SPA'larda kullanılan tekstilin nitelik ve kullanım
özelliklerinden dolayı profesyonel tesisler tarafından
yıkanması gerektiğini ifade eden İkbal Yiğitalp Atik, hatalı
tercihlerin tekstilin ömrünü kısaltarak önemli kayıplara
neden olacağını söylüyor. Yiğitalp Laundry
Yönetm Kurulu Başkan Yardımcısı
İkbal Yiğitalp Atk
ermal ve SPA'larda tekstil fazladır. Şimdi sorunuza gelecek kısaltır. Çamaşırın üzerinde mineral
yönetimi ayrı bir uzmanlık olursak, bu ömrü uzatmak için, hem SPA tabakası oluşturacağından çamaşırın
gerektiriyor. Bu alanda önemli işletmesinin hem de yıkama firmasının grileşmesine ve sararmasına neden
Tbir uzmanlığa sahip olan dikkat etmesi gereken konular şunlar: olur. Suyun kalitesi belirlendikten sonra
Yiğitalp Laundry'nin Yönetim Kurulu Öncelikle SPA işletmesi şu beş maddeye çamaşır yıkama işlemi için kullanılacak
Başkan Yardımcısı İkbal Yiğitalp Atik ile dikkat etmeli. Birincisi, SPA da kullanılan yıkama maddesinin ne olduğu ve ne
termal ve SPA'lardaki tekstil yönetimini yağ ve aromatik kimyasallar, doğal, renk miktarda kullanılacağı belirlenir. SPA
konuştuk... içermeyen ve su ve sıcaklık etkisinde tekstillerinde ise, biriktirmeden günlük
kolay çözünen cinsten olmalıdır. olarak yıkanması hijyenik tekstil elde
Otellerin SPA bölümlerinde kullanılan İkincisi, alınan tekstil normal koşullara etmek için büyük önem taşır. Nemli ve
tekstil ürünlerinin uzun ömürlü olması göre daha fazla mekanik ve sıcaklık kirli tekstillerin bekletilmesi bakterilerin
için nelere dikkat edilmelidir? etkisine maruz kalacağına göre, ona üremesi ve küf oluşumu için elverişli bir
Otellerin SPA bölümünde kullanılan göre seçilmelidir. Üçüncüsü ise yağların ortam oluşturuyor. Problemin bertaraf
tekstiller, normal oda tekstillerinden diğer tekstillere nüfus etmeyecek edilmesi için özel yıkama programları
farklı. Bunun iki önemli sebebi ve şekilde kirli tekstilin depolanması uygulansa dahi en doğru olan zamanında
sonucu var: Birincisi, masajda kullanılan gerekir. Dördüncüsü, kirli tekstil çok yıkama yaparak problemin oluşmasını
yağların bıraktığı çıkmayan lekelerden fazla bekletilmemeli, iki üç günde bir önlemek olacaktır. SPA tekstillerinin
dolayı rengin koyu olması; ikincisi yıkamaya gönderilmemelidir. Ne kadar yıkanması sırasında iyi bir ön ayrım ile
de bu tekstillerin daha ağır yıkama çok beklerse o kadar çok fazla tekstilden işleme başlanmalı. SPA tekstili üzerinde
şartlarına tabi tutulmasından dolayı sökmek zorlaşır. Beşinci ve sonuncusu vücuttan gelen organik kirlilikler, masaj
normal oda tekstillerine göre daha ise bu bölümde yer alan tekstiller, başka yağlarının sebep olduğu yoğun esanslar
mukavim olması. Renkli çamaşırlarda amaçlarla kullanılmamalıdır. ve yağlar bulunur. Normal havlu yıkama
kullanılan boya maddesinin yıkama ve programında, oda havluları ile birlikte
ağartma işlemlerine dayanıklı olmasına Yiğitalp Laundry olarak vermiş yıkanan SPA tekstillerinde yeterli
dikkat edilmeli. SPA'da kullanılan yağ olduğunuz hizmeti ve çözümlerinizi temizlik ve hijyen sağlanamayacağı
ve aromatik esanslar, bu tekstillerin anlatır mısınız? gibi bu durum oda havlularında da
standart koşullarda yıkanmasını Vermiş olduğumuz hizmette hangi kirlenmeye sebep olabilir. Ancak,
mümkün kılmaz. Fabrikamızda yıkanan tekstil türünü yıkarsak yıkayalım öncelikli SPA tekstilleri için hazırlanan yıkama
tekstillerde SPA için ayrı bir programımız olarak kaliteli su, yıkama fabrikaları programları ve özel kimyasallar ile
var ve bu programda kullanılan için her şeyin başında geliyor. Su ideal yıkama sonuçları elde edilebilir.
kimyasallar, kullanılan aromatik yağlar kalitesi, deterjan seçimi ve dozajlarının Yıkama programları tekstillerin hijyenik
ve diğer kimyasalları çıkarıcı güce belirlenmesindeki en önemli faktör. olması kadar, tekstilin dokusuna zarar
sahip olarak doğru dozajlar kullanılarak Kalitesi iyi olmayan sularla yapılan vermemeyi de hedefliyor. Ağır kimyasal
hijyenik bir şekilde yıkanıyor. Diğer yıkama başarılı sonuç vermez. İçerdiği yüklemeleri, iyi durulanmama ve
taraftan aynı zamanda tekstilde yer minerallerin derecesinin bilinmesi, kirinden arındırılamayan tekstilin tekrar
alan bu partiküllerin kopması için temizlik maddelerinin kullanım tekrar yıkanması tekstilin ömrünün
mekanik etki de yüksek olmalı. Tabii miktarının tespit edilmesinde ve kısalmasına sebep olabilecek etmenler
yıkamanın diğer iki parametresi olan su beklenen temizliğin elde edilmesinde arasında yer alır. Tekstil dostu olan
sıcaklığı standarda göre fazla ve yıkama önemli rol oynar. İstenmeyen yıkamalar sayesinde tekstilin ömrü hızla
programı da uzun olmalı. Dolayısı ile minerallerin bulunduğu kumaş liflerini tüketilmemiş olacağı için maddi kayıplar
SPA da kullanılan tekstillerin aşınması yıpratır, çamaşırı sertleştirir ve ömrünü söz konusu olmayacaktır.

100


86-101 dosya son.indd 100 30.04.2015 15:00
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105