Page 98 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 98
yeni yatırım
Rotana Türkİye’YE

HAZİRAN’DA İKİ OTEL AÇIYOR
Ortadoğu’nun en güçlü otel zincirlerinden Rotana Haziran ayında İstanbul’da iki yeni
otel açmaya hazırlanıyor. “Burgu Arjaan by Rotana” ve “Tango Arjaan by Rotana”
Haziran 2015’te kapılarını açıyor.

O tellerin açılışı ile birlikte nü 6 otele çıkaracak. İstanbul’un Malte- Ziya Yılmaz ise Rotana’nın Ortadoğu
pazarının lider otel zinciri olduğunu
318 odayı portöyüne
pe bölgesi sahil şeridine yakın konumda
ekleyen Rotana marka-
bulunan otel apartmanlarında toplam
belirt. ‘'Rotana’nın otelcilik sektö-
sına ait toplam oda sa-
yısını 13,359’a yükseltmiş olacak. 272 oda bulunuyor. ründe yıllara dayalı deneyimi ve is-
patlanmış başarısı ile Türk pazarına
“Burgu Arjaan by Rotana” burgu “TÜRKİYE’DE NÜFUZ SAHİBİ doğru bir zamanda giriyor olması,
şeklinde iki kuleden oluşuyor ve iki OLMAK İSTİYORUZ” İstanbul otelcilik sektöründeki dina-
kulede toplam 162 oda bulunuyor. “Türkiye pazarına girmiş olmak Rotana mikleri değiştrecektr. Rotana gibi
“Tango Arjaan by Rotana” ise top- için büyük önem taşıyor. Ortadoğu’nun başarılı ve ünlü bir otel zinciri ile iş
lam 156 odalı bir otel. Her iki otelin en güçlü otel zinciri olarak sürdürmek- birliği yapmaktan memnunuz’' diye
kesiştği noktada lobi, café, resto- te olduğumuz konumumuzu Türkiye’ye belirten Ziya Yılmaz, otelcilik sektö-
ran, Fitness & Wellness Club, açık taşımak ve bu pazarda da nüfuz sahibi rüne atlım yapmayı düşündükleri
ve kapalı havuz ve toplant salonları olmak istyoruz” diye açıklama yapan dönemde Rotana gibi güçlü bir iş or-
bulunuyor. Rotana’nın CEO’su Omer Kaddouri yeni tağı ile sektöre adım atmış olmaktan
açılacak otellerde misafrlerine markanın keyif aldıklarını belirt.
TÜRKİYE’DEKİ PORTFÖYÜ Ortadoğu’da sunduğu konfor ve kaliteli “Burgu Arjaan by Rotana” ve “Tan-
6 OTELE ÇIKACAK servis anlayışını hem iş hem tatl amaçlı go Arjaan by Rotana” İstanbul’un
Dap-Yapı ile kurulan iş birlikteliği ziyaretleri için eşsiz bir ortamda sunacak- Maltepe bölgesinde Sabiha Gökçen
dahilinde, Rotana yatrımcı frma ile larını belirt. Havalimanı’na yakın konumda bu-
yeni bir anlaşma imzaladı. Bu anlaş- lunuyorlar. Uzun ve kısa dönem ko-
ma ile “Dalga Residences by Rota- “ROTANA, İSTANBUL’DA naklamalar için uygun özellikte oda-
na” ve “Vazo Residences by Rota- SEKTÖRÜN DİNAMİKLERİNİ ları bulunan oteller metroya yürüme
na” otel apartmanlarını işletecek DEĞİŞTİRECEK” mesafesinde ve Bağdat Caddesi’ne
olan Rotana Türkiye’deki portöyü- Dap Yapı’nın Yönetm Kurulu Başkanı 10 dakikalık mesafede yer alıyor.


98


98-99 YENİ YATIRIM.indd 98 30.05.2015 13:00
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103