Page 93 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 93
Bölüm Sponsoru
Yepyeni Bir Devir!
ETKİLİ ÇEVRE DOSTU GÜVENLİSaniter alanlardaki kötü koku problemlerini çözmek
ve tıkanmaları önlemek için;
→M250 Tuvalet ve Banyo Giderleri için Biyolojik Temizleyici
ve Koku Önleyici
→M251 Pisuarlar için Biyolojik Temizleyici ve Koku Önleyici
Tablet
→M252 Tuvaletler için Biyolojik Temizleyici ve Koku Önleyici
Efervesan Tablet
Kötü koku problemleri için;
→M253 Kötü Kokular için Biyolojik Koku Önleyici

Yağ kapanları ve foseptik tanklarındaki koku
problemini çözmek ve mekanik temizleme sıklığını
azaltmak için;
→M254 Pis Sular ve Yağ Kapanları için Biyolojik Aktvatör
→M255 Pis Sular ve Yağ Kapanları için Biyolojik Aktviteyi
Hızlandırıcı Ürün
→M256 Yağ Kapanları ve Borular için Biyolojik Temizleyici ve
Koku Önleyici
Eczacıbaşı Profesyonel Hakkında

Eczacıbaşı Profesyonel, Eczacıbaşı Tü- pazesiyle turizm, yiyecek-içecek, AVM, Gıda markaları arasında ise Oralet, Ora-
ketm Ürünleri Grubu şirketlerinden eğitm ve sağlık sektörlerine hizmet let Çay, Splenda, Cezbeli Kahve, Nektar
biri olarak ‘Ev Dışı Tüketm’ sektöründe veriyor. 3 ana grupta 600’ün üzerinde Natura ve Unifood markaları bulunu-
faaliyet gösteriyor. Profesyonel temiz- ürün çeşidi ile profesyonel işletmelere yor. Eczacıbaşı Profesyonel ürün portö-
lik, hijyen, gıda ürünleri ve hizmetlerini, hizmet sunan Eczacıbaşı Profesyonel, yünün yanı sıra, Eczacıbaşı Profesyonel
komple çözümler sunarak, işletmeler- “Temizlik Kağıdı Ürünleri”, “Temizlik Akademi (EP Akademi) ile işletmelere
le buluşturan Eczacıbaşı Profesyonel, ve Hijyen Ürünleri” ve “Gıda Ürünleri” eğitm, denetm ve danışmanlık hiz-
A'dan Z'ye yüksek kalite ve hizmet stan- kategorilerinde işletmelere ürün te- metleri sunuyor. EP Akademi, müşteri-
dartları ile 10.000'den fazla işletmeye darik ediyor. Eczacıbaşı Profesyonel’in lerin karşılaştğı sorunları etkin, hızlı ve
profesyonel çözümler sunuyor. temizlik kağıdı markaları arasında; Sel- doğru bir şekilde çözmelerine yardımcı
Türkiye’de EDT sektörünün önde gelen pak Professional ve Marathon; Temizlik oluyor ve yüksek standarta temizlik ve
üretci ve tedarikçileri arasında yer alan ve Hijyen markaları arasında Maratem, hijyen seviyesinin sağlanması için yön-
Eczacıbaşı Profesyonel, geniş ürün yel- Tana Professional ve Dispo yer alıyor. lendiriyor.


93


92-97 YEŞİLLENEN2.indd 93 01.06.2015 10:28
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98