Page 92 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 92
yeşillenen oteller

Maratem Bio ileHijyende
Yepyeni Bir Devir!


Maratem Bio biyolojik ürünleri işletmelerin kötü koku problemini
bakterilerle çözerek hijyende yepyeni bir devir başlatıyor…
Eczacıbaşı Tüketm Ürünle- oluyor. Maratem Bio ürünle- landırmasına girmeyen ve
ri Grubu şirketlerinden biri rinin içeriğindeki bakteriler kullanımı güvenli olan ürün-
olan ve ‘Ev Dışı Tüketm’ organik kirliliklerin doğal ele- lerdir. Aynı zamanda çevre
sektöründe faaliyet göste- mentlerine biyolojik olarak dostu da olan Maratem Bio
ren Eczacıbaşı Profesyonel, parçalanmasını sağlıyor. Bi- ürünleri; doğal, yenilenebilir
portöyündeki Maratem Bio yolojik yüzey aktf maddeler ve geri dönüştürülebilir ham
biyolojik ürün serisi ile işlet- (biyosürfaktan) sayesinde maddeler ile üretliyor; geri
melerin bu zamana kadar bilinen temizlik kimyasalla- dönüştürülebilir ambalaja sa-
yaşadığı birçok probleme rından 500 kat daha etkili hip; insana ve çevreye zarar
yenilikçi çözümler sunarak olan Maratem Bio ürünleri, vermeyen ve doğada %100
müşterilerinin çözüm ortağı tehlikeli kimyasallar sınıf- çözünen biyolojik yüzey aktf
maddeler içeriyor.92


92-97 YEŞİLLENEN2.indd 92 01.06.2015 10:27
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97