Page 90 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 90
trend
ULTRA HERŞEY DAHİL
Bir diğer grup ise halen var olan ancak uzaklaşmak olarak gören bu grup için
bunun daha da fazlasını isteyen 'her rahatlık, kolaylık ve şefafık çok önem-
şey dahil'ciler olacak. Günümüzün ha- li. Kendileri düşünüp planlamak ve
yata kalmak için çok çalışılması gere- bunlarla vakit harcamak yerine bunları
ken dünyasında bazı insanlar tatllerini kendileri adına yapabilecek güvenilir
programlamak için uzun vakitler harca- partnerleri bulup onlara teslim olmak
mak istemiyor. Onların yerine uğraşa- tercih etkleri turizm şekli olarak öne
cak ve bilet almaktan otele, seyahatn çıkacak. Çünkü iş hayatları yeteri kadar
şeklinden turlara kadar her şeyi en ince yoğun ve bir de tatllerini planlamakla
ayrıntsına kadar tasarlayıp önlerine ge- vakit kaybetmek istemiyorlar. Her şey
trecek bir turizm şekli son derece ideal düzenli bir şekilde önlerine gelsin, on-
görünüyor. Tatli bir kaçış ve hayatan lar da paralarını versinler ve gitsinler...ÇALIŞMANIN GETİRİSİ KÜÇÜK KAÇIŞLAR
Reward Hunters, yani 'ödül avcıları' ola- leri, yalnız yaşama ve teknoloji bağımlılığı Tüm bu süreçte yaşanan tecrübelere
rak tanımlanabilecek altncı grubun en gibi unsurlar insanların günlük hayatnda yoğun çalışma temposunun hak edilmiş
önemli özelliği ise tatli iş yerlerinde har- giderek daha çok yer kaplamaya başladı- bir getrisi olarak bakıyorlar. Rapora göre
cadıkları zamanın bir getrisi, bir yatrımı ğı için bunların karşılığındaki bir ödül gibi 2030 yılına kadar bu şekildeki küçük lüks
olarak görmeleri. Şehirleşme, mesai saat- algılanan küçük kaçışlar isteği de giderek kaçamakların sayısında ciddi bir artş
artyor. Ancak bu grup hayata verdikle- meydana gelecek. Ancak bu gruptaki
rinin karşılığında üst düzey bir deneyim insanların da organizasyonu üçüncü ta-
yaşamak istyorlar. Dolayısıyla belki daha rafara bırakma ve herhangi bir ayrınt ile
kısa süreli, ama daha lüks ve pahalı akt- uğraşmama eğiliminde olduklarını hatr-
viteler tercihleri arasına giriyor. Tatli bir latmakta fayda var. Lüksün, konforun ve
ödül gibi algılayan bu grubun tercihleri rahatlığın sorunsuz bir şekilde işlemesi
çok geniş bir banta dalgalanabiliyor. Ör- onlar için son derece önemli. Dolayısıyla
neğin kısa bir şehir gezisinin şık bir SPA bu gruba hitap eden alanda hizmet vere-
deneyimi ile taçlandırılması veya başka cek girişimcilerin anahtar teslim lüks bir
bir şehirdeki konser için özel helikopterle hizmet verip bunun sorunsuz işlemesini
gidip locadan seyretmek gibi aktviteler sağlamaları çok kritk hale geliyor.
bu grup için oldukça önemli olabiliyor.
AMADEUS ASIA PACIFIC BAŞKANI ProntoTour Satş ve Pazarlama Mü- yümesi netcesinde, 2030’lu yıllara varıl-
ANGEL GALLEGO: dürü Sarp Özkar, bu noktada THY'nin dığında 150 milyon turist alabileceğimizi
önemine dikkat çekiyor. Özkar, şunları olası görüyorum. Ayrıca Türkiye kültür,
YENİ TURİST PROFİLİNİ söylüyor: tarih ve sanat turizmi adına, dünyanın
ANLAMAK KRİTİK ÖNEME "Türk Hava Yolları’nın yakın bir dönem- en zengin destnasyonlarından biri. Bu
SAHİP de 5 yıldız kategorisine sahip olarak nedenle THY bağlantlı uçuşlar bazında,
"Turistlerin günümüzde geçmişte olma- dünyanın en iyi havayollarından biri tüm Türkiye’nin turistler tarafndan kül-
dığı kadar çok gücü var. Günümüz turis- konumuna geleceğini düşünüyorum. tür turizmi ile daha fazla arşınlanacağını
t, karmaşık, yetkin ve artk yaş, ulus ve Dünyada en fazla noktaya ve ülkeye düşünüyorum. Ayrıca önümüzdeki 15
gelir gibi demografk gruplara bölünmek uçan havayolu olma özelliği, ülkemizi yıla bence sağlık turizmi damga vuracak.
istemiyor. Asya Pasifk Bölgesi önderli- ziyaret eden turistn de artması için Saç ekiminden, diş-implant tedavilerine,
ğinde 2030 yılına kadar yaşanacak olan önemli bir sebep. Yakın bir gelecekte, kanserden, yüz nakline kadar ülkemize
büyümede turizmdeki bütün alıcı, satcı İstanbul transitleri için çok daha orga- diğer ülkelerden hatrı sayılır rakamlarda
ve tedarikçiler için en kritk konu bu yeni nize günlük tur paketleri ile İstanbul’un ciddi bir turist akını olacağını ön görüyo-
grupları anlayabilmek ve onların tercih- tanıtmına katkıda bulunulacak ve rum. Kişiye özel exclusive seyahatlerin
lerine yönelik en doğru yatrım kararını İstanbul’u kısa sürede görme şansına de Türkiye’de sıkça uygulanan bir dal
vermek olacak." sahip turistlerin pek çoğunun da yakın olacağını düşünüyorum. Bu seyahat sa-
bir gelecekte daha uzun konaklama- dece lüks konsepte değil, aynı zamanda
TÜRKİYE’YE 150 MİLYON larla İstanbul’a ve diğer şehirlerimizi avcılıktan, rafinge, trekking ve yamaç
TURİST gezmeye başlayacağını ön görüyorum. paraşütü gibi macera turizmi konularını
Peki dünya çapında yaşanacak bu tu- Önümüzdeki 15 yıl boyunca aynı kârlılık da kapsayacak ve Türkiye’ye turist akışı
rizm patlaması Türkiye'yi de etkiler mi? ve strateji ile Türk Hava Yolları’nın bü- sağlayacak."

90


88-91trend.indd 90 01.06.2015 10:27
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95