Page 86 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 86
gastronomist
Radisson Blu Hotel Kayseri’de


Gıda Güvenlik Altındatmi ve sunumu hizmetlerinde HACCP
standartlarına uygun faaliyet gösteren
işletmelere veriliyor. Bu sertfka, tüke-
tcilerin uluslararası standartlara uygun,
kaliteli, güvenilir ve sağlık açısından gü-
venli ürün ile hizmet almalarını garant
altna alıyor.

FERCAN BAŞKAN: LEZZET Radisson Blu Hotel Kayseri
Genel Müdürü
DÜŞKÜNLERİNİ BEKLİYORUZ Fercan Başkan
Erciyes’in ihtşamlı manzarası eşliğinde
çat katnda yer alan lounge ve restorana mutağında eşsiz bir lezzet yolculuğu-
Radisson Blu Hotel Kayseri’ye, ISO 22000: lezzet düşkünlerini beklediklerini kayde- na çıkartklarını söyledi. Otelin misa-
2005 Gıda Güvenliği Yönetm Sistemi ser- den Radisson Blu Hotel Kayseri Genel frlerine beklentlerinin çok üzerinde
tfkası verildi. Britsh Certfcatons Inc ta- Müdürü Fercan Başkan, hem Kayserili bir hizmet sunduklarını anlatan Fercan
rafndan Nisan 2015 tarihinde verilen ISO misafrlerine, hem şehir dışından gelen Başkan, “Anadolu misafrperverliğini ve
22000: 2005 Gıda Güvenliği Yönetm Siste- konuklarına; farklı lezzet deneyimleri lezzetlerini, konuklarımızla buluşturma-
mi sertfkası; otel içi - otel dışı yemek üre- yaşatklarını ve aynı zamanda Anadolu ya devam ediyoruz” dedi.


Metro, ANUFOOD Fuarı’na Katıldı
Öztiryakiler Metro Toptancı Market, yerel değer-
Metro HORECA lere verdiği önem çerçevesinde yürüt-
Festivali’nde Yer Aldı tüğü Coğraf İşaretli Ürünler Projesi’ni
gıda sektörü profesyonellerini buluş-
turan ANUFOOD Fuarı katlımcılarıy-
la paylaşt. Metro, fuar kapsamında
düzenlenen “Türkiye’de gıda ve gıda
perakendeciliği sektör hedeferi” baş-
lıklı konferansta yer aldı. Metro Taze
Ürünler Grup Müdürü Ayşin Işıkgece
proje hakkında, “Metro olarak, yerel
değerlere büyük önem veriyor ve yerel tası oluşturmak hem de yerel üretciyi
ürünlere sahip çıkıyoruz. Hem ülkemiz- desteklemek amacıyla ‘Coğraf İşaretli
Sektör tecrübesi ile HORECA mut- de yetşen ürünlere dair bir lezzet hari- Ürünler’ projemizi yürütüyoruz” dedi.
fakları için tasarlayan, üreten, kuran
ve satş sonrası hizmet veren Öztr-
yakiler, Metro Toptancı Market’in Matbah Restaurant’tan Osmanlı Saray
Türkiye çapında düzenlediği HORECA
Festvali’nde kurduğu standında yeni Mutfağından Özel Fetih Menüsü
ürün grubu olan “Öztryakiler Gur-
meaid” markalı paslanmaz çelikten Sultanahmet’te Aya- menüde, Fath Sultan
mamul ürünlerini tanıt. Metro HO- sofya Müzesi’nin ve Mehmet’in sofrasın-
RECA Festvali ile il il gezen Öztryaki- Topkapı Sarayı’nın dan çok özel yemekler
ler standı yoğun ilgi gördü. Firmanın yanı başında yer alan yer alıyor. 13 Mayıs-19
“Gurmeaid” marka şef bıçağı, sebze Matbah Restaurant, Temmuz tarihleri ara-
bıçağı, doğrama bıçağı, ekmek bıcağı, Osmanlı Saray Mut- sında İstanbullular’a
spatula, hamur kesme rulet, soyacak fağının eşsiz tatla- sunulacak olan menü-
gibi onlarca çeşit ürününü sadece rını içeren çok özel nün sunumu boyunca
profesyoneller değil mutak meraklı- bir menü hazırladı. cuma ve cumartesi
ları da yakından tanıma ve inceleme İstanbul’un 562’inci akşamları canlı Klasik
frsat buldu. feth yıldönümü nedeniyle oluşturulan Türk Müziği dinletleri gerçekleştrilecek.


86


82-87 GASTRONOMİST.indd 86 01.06.2015 10:26
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91