Page 83 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 83
gastronomistTaze Meyve-Sebze TedarikçiliğindeLider Marka Cater Fresh
30 yılı aşkın süredir ev dışı tüketim sektöründe işletmeler ile üreticiler arasında önemli bir
bağ olan g2m, taze sebze-meyve tedarikçiliğinde Cater Fresh ile kalitesini
korumaya devam ediyor.E v dışı tüketm tedarikçiliğinde TECRÜBEDEN DOĞAN halde iş ortaklarına sunuyor, özel proje-

restoran, otel, yemek şirketle-
ler ile yıllık 45.000 ton taze meyve-sebze
KAZANIM
ri, kurum, cafe vb. işletmelerin
operasyonu yönetyor.
Sektörde geçirilen uzun yılların vermiş
tedarikçiliğini üstlenen g2m,
34 yıldır tecrübesi ve kalitesiyle sektö- olduğu tecrübe ile taze sebze-meyvede FARKLI TERCİHLERE GÖRE
ayağa hizmet götüren ilk öncü frmalar-
rün öncüleri arasında yer alıyor. Birçok dan olan Cater Fresh, Türkiye’nin dört bir SEÇENEKLER
iş ortağına pazarlama, dağıtm ve da- yanındaki en taze sebze ve meyvelerin Türkiye’de yaygın coğrafyada farklı müş-
nışmanlık hizmetleri sunan g2m, sebze- önemli tedarikçisi durumunda. Temin terin ihtyaçlarına cevap vererek, ISO
meyve operasyonlarında çözüm ortağı etği meyve-sebzeleri en taze halde, ön 22000 belgesiyle de tüm gıda güven-
olduğu Cater Fresh ile devam etği yolu temizliği yapılarak horeca standartların- lik önlemlerini alarak operasyonlarını
daha da sağlamlaştrıyor. da istfendikten sonra muntazam bir yürütüyor.
G2M HAKKINDA:
Ev dışı tüketm sektörünün güçlü teda- olan her ürünü tedarik ediyor. Oldukça çok “ilk”e imza atan g2m; ilk ISO 9001 kalite
rikçisi g2m, 34 yıldır sektörde, üretci- kapsamlı bir sektör olan ev dışı tüketm belgesini alan ve bunu ISO 22000 kalite bel-
ler ve işletmeler arasında köprü görevi sektörüne 10 bine yakın ürünle hizmet gesi ile pekiştren, geniş ürün yelpazesi ile
görerek her türlü gıda, sarf ve temizlik veren g2m’nin 17.000 müşterisi bulu- uluslararası standartlarda satş ve dağıtm
malzemelerinin satş-pazarlama, dağıtm nuyor. Müşterileri ile tedarikçi frmalar organizasyonu kuran, sektöre eğitmli ele-
ve lojistk hizmetlerini sunuyor. Otelle- arasında kurduğu köprüyü yıllardır aynı man isthdamı sağlayan, müşteri talep ve
rin, restoranların ve yemek şirketlerinin kalite standartlarında koruyan frma, bü- ihtyaçlarını yakından takip ederek mevcut
etkin ve profesyonel bir biçimde yönetl- ründüğü yeni kurumsal kimliği ile her ge- iş modelini geliştrmek üzere yatrımlar ya-
mesi adına, g2m, bir işletmenin ihtyacı çen gün gelişerek büyüyor. Sektörde pek pan, sektörün lider oyuncularından.

83


82-87 GASTRONOMİST.indd 83 01.06.2015 10:26
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88