Page 72 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 72
MICEİstanbul’un Misafirperverliği
Dünyada Tekİstanbul’un avantajlarının en başında, suz yönlerde malesef var. Kültürel bir
dünyanın her yerinden direk uçuşlarla davranış haline gelen “işi alalım da sonra
kolay ulaşılabilir bir konumda olması nasıl yöneteceğimize bakarız” bakış
geliyor. Bunun yanı sıra alt yapıları açısıyla, çok fazla vaatte bulunan, fakat
güncel ihtiyaçlara göre yenilenen yeni sonrasında vaatlerini yerine getiremey- Dekon Congress&Tourism Yönetici Ortağı
kongre merkezleri ve otelleri, yeni inşa en tedarikçiler sadece İstanbul’un değil, Cengiz Korkmaz
edilen oteller, büyük otel zincirleri, yan bütün Türkiye’nin bir kongre destinasy-
yana 3 adet konferans merkezinin ve onu olarak imajını zedeliyor. Ne yazık ki, malini hiç düşünmüyorlar. Neden büyük
bir sürü otelin bulunduğu Kongre Vadi- “tek atımlık” mantelitesi mevcut, özel- kongreler İstanbul’a gelmiyor? Sanırım
si, sayısız oteli barındıran Talimhane likle de “kongre” söz konusu olunca otel tahmin etmek çok zor olmasa gerek…
Bölgesi, tarihi mekanları ve Kapalı ve mekanların fiyatları tavan yapıyor. Son olarak da özellikle Sultanahmet
Çarşı’sı ile turistik anlamda da son Kongrenin içine dahil olan tedarikçiler, Bölgesi’ndeki adı çıkmış taksi sürücül-
derece ilgi çeken İstanbul, sosyal et- bir sonraki gelmesi muhtemel kongreyi eri ve Kongre Vadisi’ndeki ayakkabı
kinlik mekanları ve misafirperverliğiyle ve Türkiye’nin ününü düşünmeksizin boyacıları var. Bu durum katlanılamaz
de bir tane. Doğunun ve batının mümkün olduğu kadar çok para kazanıp, vaziyette ve İstanbul’un imajını mahve-
sentezinden oluşan doğal ve mistik kar etmeye bakıyor. Ne yazık ki kongre diyor, delegeler evlerine döndüklerinde
bir çekiciliğe sahip olması avantajlı sahibi dernek başkanlarının, diğer nasıl soyulduklarını ve agresif bir tutum-
kılan özelliklerden bir diğeri. Olum- derneklerin başkanlarıyla konuşma ihti- la karşılaştıklarını anlatıyorlar.
Jeopolitik Konumumuz


Çok Avantajlı


İstanbul bulunduğu konum itibari- tik bir destinasyon olarak görülmesi
yle, hem batıya hem de doğuya olan sayılabilir. Zayıf yönleri ve önündeki
mesafesi göz önüne alındığında çok risklerden bahsetmek gerekirse,
avantajlı bir yerde olduğunu görüyor- İstanbul’un çok ciddi bir trafik prob-
uz. Özellikle Türk hava Yollarının direk lemi var ve maalesef bu sorun günden Visitur M.I.C.E Koordinatörü
uçuş sayılarının fazlalığı sayesinde, tüm güne artıyor. Her yerde sürekli inşaat İnci Güngör Şensoyu
Avrupa ve Dünya kongrelerinde en fa- olan bir şehir haline gelmesi bir diğer
zla katılımı İstanbul Kongreleri sağlıyor. olumsuzluk. Pazarın geliştirilmesi
Orta Doğu Ülkeleri, diğer Avrupa veya ürün niteliğinin geliştirilmesi sağlayamaması sebebiyle bütçelerde
bölgelerine seyahatinde yaşadığı vize için her ülkede var olan CVB-Kongre çok yükseklerde kalıyoruz. Sadece
sıkıntılarını Türkiye’de gerçekleşen kon- ve Ziyaretçi Büroları çok aktif olarak şehir değil, ülke özellikle kongre tu-
grelerde yaşamadıkları için İstanbul’da çalışıyor ve buda çok ciddi bir bütçe ile rizmi konusunda bir bütün olmalı, tüm
yapılan kongrelere çok ciddi bir katılım mümkün. Bizler diğer büyük şehirlerle bakanlıklardan gerekli desteği almalı.
sağlıyorlar. Diğer avantajları; kongre aynı kulvarda yarışmak istiyorsak Zira ülke ekonomisine en çok katkısı
merkezlerinin donanımlı olması, 5 ve ICVB’ye de aynı desteği vermek olan iş profillerinden bir tanesi kongre
4 yıldızlı otellerin ve servisinin çok iyi durumundayız. Bir kongre adaylığında turizmi olup, gerçekleştiği şehirlerin
olması, Türk PCO kalite ve bilgisinin diğer şehirler birçok ücretsiz im- tüm hizmetlerini kullanmakta ve katkı
yüksek olması ve İstanbul’un egzo- kan sağlarken bizlerin aynı imkanı değer sağlıyor.
72


62-73 DOSYA.indd 72 01.06.2015 10:21
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77