Page 69 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 69
Pazarda Olumlu Sinyaller


Var Çalışmaya devam

İstanbul’un kongre turizminde do- kongrelere organizasyonlarını önemli
kuzuncu sırada olmasını yeterli derecede etkiliyor. Geçtiğimiz haftalar-
bulmuyorum. Kapasite ve imkan- da ICVB olarak Frankfurt’taydık. Orada
lar göz önünde bulundurulduğunda pazarın normalleşmesine dönük olumlu
ilk beşte yer almamız gerektiğini sinyaller aldık. Önümüzdeki yıllarda İTO Turizm Komitesi Üyesi ve
düşünüyorum. Kongre pazarında yaşanacak hareketlilikten daha fazla Hotel Levni Yönetim Kurulu Başkanı
dünya genelinde bir durgunluk var. pay almak için çalışmalarımıza aralıksız Aydın Karacabay
Ekonomik sorunlar ve istikrarsızlıklar devam etmemiz gerekiyor.


Tarihi Yarımada Butik

Kongrelere Ev Sahipliği Yapabilir
İstanbul’un kongre turizminde dünya bulunduğu bölge olan Tarihi Yarımada
genelinde 9. sırada yer alması önemli bir ise kongre turizminden neredeyse hiç
başarı, fakat çok daha iyi bir yerde olabilirdi. pay alamıyor. Tarihi Yarımada, küçük
Son yıllarda yakın coğrafyamızda yaşanan kongreler için önemli bir merkez haline
savaşların kongre turizmini de olumsuz gelebilir. Bölgemizde butik kongrelere
yönde etkilediğini düşünüyorum. ICVB’nin ev sahipliği yapabilecek binalar var.
Ottoman Hotel Imperial
Genel Müdürü üyesiyiz ve çalışmalarını beğenerek izli- Buralar otel değil de kongre merkezi
Serdar Balta yoruz. Güçlü bir kadrosu var. İyi işler haline dönüştürülür ise bölge için çok
başaracaklarına inanıyorum. Otelimizin daha faydalı olacağını düşünüyorum.
Güç Birliği ve


Koordinasyon Gerekli

Kongre turizminde güç birliği ve Almanya’da fuara katılarak elim-
koordineli çalışmanın önemine izdeki ürünleri tanıttık. İspanya ve Yu-
inanıyorum. Bölgemizde kongre tu- nan pazarına yönelik çalışmalar içer-
rizmini geliştirmek için başlattığımız isindeyiz. O ülkelerde kongre pazarında
çalışmaları ısrarla devam ettiriyoruz. etkili olan acenteleri ülkemize davet
Bu konuda yurt içinde yaptığımız ettik. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaların
görüşmelerin ardından yurt dışı sonuçlarını yakın bir gelecekte Eser Oteller Grubu İcra Kurulu Başkanı
çalışmaların da startını verdik. göreceğimize inanıyorum. Bülent Alıcı
69


62-73 DOSYA.indd 69 01.06.2015 10:21
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74