Page 68 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 68
MICE
Dünya Çapında


Bir Kongre Şehriyizİstanbul´da kongre sayısı son 10 yılda refleks kazandı. Bunun oluşumunda
% 280 arttı, bu başarının yükselerek ICVB’nin sürdürdüğü etkin tanıtım ve
devam edeceğine inanıyorum. İstanbul pazarlama çalışmalarının rolü büyük.
Kongre ve Ziyaretçi Bürosu–ICVB olarak Ayrıca isabetli kamu ve özel sektör
İstanbul’un kongre turizmi alanında tam yatırımları İstanbul’un sıçramasına ola- ICVB Başkanı
anlamıyla tercih edilen bir varış noktası nak sağladı. İstanbul algısı tüm dünyada İbrahim Çağlar
haline gelmesi ve pazar payının her yükseldi ve “Trend Destinasyon” haline
büyüklükteki kongre için artırılmasına geldi. İstanbul, kongre turizminde dünya alternatifler, tarih-kültür ve doğa gibi
katkıda bulunmak için çalışmalarımız çok 9.’su oldu. Bu büyük bir başarı. İstanbul kendi öz zenginlikleri ve hizmet kali-
yönlü devam ediyor. İstanbul, mevcut sahip olduğu ulaşılabilirlik, toplantı ve tesi ile dünya çapında bir kongre şehri.
değerlerini bir turizm potansiyeli olarak kongre merkezlerinin kalitesi ve sayısı, İstanbul ayrıca Türkiye kongre sek-
harekete geçirmek konusunda artık bir konaklama olanaklarındaki kalite ve törünün lokomotifi durumunda.


Kongre Pazarındaki


Yerimizi Koruyacağız

İstanbul’un kongre pazarında gösterdiği toplantı segmenti odaklı IMEX fuarına
başarılar gurur verici. Kentimiz açısından katıldık. Fuarda olumlu ve umut vaat
önemli bir gelir kaynağına dönüşen eden görüşmeler gerçekleştirdik. Kongre
kongre turizmini geliştirmek adına üzer- sektöründe önümüzdeki yıllarda mevcut
imize düşen görevleri yapmaya hazırız. yerimizi koruyacağımızı ve olağanüstü bir
TUROB Başkanı Mayıs ayında Almanya’nın Frankfurt değişiklik yaşamayacağımızı öngörüy-
Timur Bayındır kentinde gerçekleştirilen kongre ve oruz.
İyi Bir Yolda İlerliyoruz

Son birkaç yıldır kongre turizmi dünya uygun olduğunu düşünüyorum. ICVB
sıralamasında ilk on içinde yer alıyoruz. çok başarılı çalışmalar imza atıyor. Zi-
Büyük kongrelerde ise dünya birincisi- yaretçi ayağında gördüğümüz eksikliği
yiz. ICCA istatistiklerine göre ülke olarak de gidermek için çalışmalar yapıyoruz.
ilerleme kaydederek 22. sıradan 19. Latin Amerika’da, Sao Paulo Fuarı’nda
sıraya geldik. İstanbul’un istatistikler- ilk kez İstanbul’u tanıttık. Sao Paulo’nun ICVB YK Başkan Yrd ve
ini sadece ICCA tutuyor ve ben yapılan partner şehri olarak yer aldık ve başarılı Golden Horn Sultanahmet Hotel
kongre sayısının ölçülebilenden daha bir çalışmaya imza attık. Yapılan pilot Genel Müdürü
fazla olduğunu düşünüyorum. Ülke bir çalışmaydı. Önümüzdeki yıllarda Bahadir Yaşik
olarak hedefimiz ilk beşin içerisinde farklı ülkelerde benzeri çalışmaları
yer almak. Bu konuda koşullarımızın sürdüreceğiz.68


62-73 DOSYA.indd 68 01.06.2015 10:21
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73