Page 66 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 66
MICE
mek zorunda olan kongreler var. TURİZM GELİŞTİRME VE EĞİTİM
Bazen farklı kategorilerde müşteri VAKFI HAKKINDA
tarafından istenilen kapasiteyi TÜRKİYE 190 KONGRE İLE DÜNYA Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı
yaratmakta zorlanıyoruz, daha fazla 19.SU KONUMUNDA 1984 yılından bugüne Türk turizminin
3 ve 4 yıldızlı otelin kongre sektörü Amerika 831 hafızası, beyni ve gelecek vizyonu
ile ilgilenmesine ihtiyacımız var. Almanya 659 olmak için çalışıyor. Başkanlığını,
İspanya 578 Kültür ve Turizm Bakanı’nın yaptığı
“FİYAT POLİTİKAMIZ Birleşik Krallık 543 mütevelli heyet tarafından seçilen
BİLİNÇLİ DEĞİL” Fransa 533 TUGEV Yönetim Kurulu bünyes-
Fiyat konusunda bilinçli bir İtalya 432 inde İstanbul Ticaret Odası, İstanbul
politikamız var mı, emin değilim. Bir Japonya 337 Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.,
yandan online satış kanalları üzer- Çin 332 TUROB, TÜRSAB, TYD, SKAL ve
inden bireysel turist için inanılmaz Hollanda 307 THY gibi kuruluşların başkanları ve
fiyat indirimleri yapılırken, kongre Brezilya 291 sektörün önde gelen turizmcileri
ve toplantı için fiyat istenildiğinde Avusturya 287 bulunuyor. Bu hali ile TUGEV bugün
müthiş yüksek fiyatlar veriliyor. Şehir Kanada 265 hem Türkiye’nin hem de İstanbul’un
olarak hesabımızı iyi yapmamız Avustralya 260 turizm sektörünü temsil eden tek
lazım. Paris’teki oteller geçen yıl İsveç 238 kurum özelliğini taşıyor.
kendi aralarında bir mutabakata Portekiz 229
vardılar, ‘ Kongre olunca fiyatları üç İsviçre 226
katına çıkarmayacağız’ diye birbirl- İSTANBUL KONGRE VE ZİYARETÇİ
erine söz verdiler. Paris hem kongre Kore Cum. 222 BÜROSU HAKKINDA
sayısında hem de delege sayısında Arjantin 191 ICVB, 1997 yılında kar amacı güt-
dünya birincisi oldu yine. Türkiye 190 meyen tarafsız bir şehir tanıtım ve
Bir de değişen trendler var elbette. Belçika 187 pazarlama örgütü olarak TUGEV
Teknolojideki değişiklikler bunların bünyesinde kuruldu. Kuruluş amacı;
başında geliyor. Toplantı-kongre ma ve kongre mekanlarında güçlü wi-fi “Türkiye ve özellikle İstanbul’un
sektöründe daha yüksek bant altyapısı ve bunun mekan ücretine dahil kongre, konferans, fuar ve sergileme
aralığına ihtiyaç var. Bu da konakla- olması talebini beraberinde getiriyor. olanaklarını yurt dışında ve içinde
tanıtıp pazarlamasına yardımcı ol-
ULUSLARARASI KONGRE VE KONVANSIYON BİRLİĞİ (ICCA) VERİLERİ- 2014 mak sureti ile kongre ve konferans
turizmini özendirmek, kentin ve ül-
kenin tanıtımına katkıda bulunarak
Yıl İstanbul´daki Dünya Avrupa turizmin geliştirilmesini sağlamak”
kongre sayısı sıralaması Sıralaması
2004 52 25 18 tır. Bu amaç doğrultusunda bugüne
kadar birçok tanıtım ve pazarlama
2005 57 24 19 aktivitelerini gerçekleştiren ICVB,
2006 73 15 12 İstanbul’un uluslararası platform-
2007 70 21 14 larda tanıtımına ve markalaşmasına
2008 72 17 12 büyük katkılarda bulundu. Nitekim
2009 80 17 13 ICVB, üyesi olduğu ICCA (Interna-
2010 109 7 6 tional Convention & Congress As-
2011 113 9 8 sociation), ECM ( European Cities
2012 128 9 8 Marketing) ve MPI (Meeting Profes-
2013 146 8 7 sionals Intenational) gibi uluslararası
2014 130 9 8 toplantı sektörünün önde gelen
kuruluşları nezdinde İstanbul’u tem-
sil eden tek yetkili kuruluş. Yanı
‘‘Dünyada gerçekleşen kongre ve toplantıların %76’dan sıra ICVB yetkilileri bu kuruluşların
fazlası 500 kişi ve altı katılımcılı organizasyonlardır. Bu yönetim kurulları, komisyon ve icra
verilere dayanarak dünya kongre turizminde de trendin kurullarında yer alarak uluslar arası
küçük kongreler yönünde olduğunu söyleyebiliriz.” iletişim ağında ülkemiz ve şehrimiz
adına aktif rol alıyorlar.

66


62-73 DOSYA.indd 66 01.06.2015 10:21
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71