Page 64 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 64
MICE

İstanbul’un kongre pazarındaki KONGRE TURİSTİ HARCAMA KALEMLERİ
avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Bir şehrin dünya kongre pazarında Harcama ($) Pay %
tercih edilen bir varış noktası olabilm- Turist Ortalama Toplam 800
esi için belirli kriterlere cevap vermesi Kongre İçin Gelen Turist Konaklama 750 30
gerekiyor. Bu kriterlerin belli başlı Ulaşım 750 30
olanları; Gezi ve Eğlence 500 20
►Ulaşılabilirlik Yiyecek ve İçecek 500 20
►Toplantı, kongre merkezlerinin varlığı Toplam 2.500 100
ve teknolojisi
►Konaklama tesislerinin çeşitliliği ve “ORTAK STRATEJİMİZ YOK” adaylık dosyası hazırlayarak başvuru
yeterliliği İstanbul algısı tüm dünyada yükseldi yapıyoruz bu aşamada bize, ‘kongremizi
►Sosyal programların düzenlenebileceği ve ‘Trend Destinasyon’ haline geldi. İstanbul’a getirirsek şehir yönetiminin
tarihi ve özellikli mekânlar İstanbul’da yapmamız gereken tek şey, ne gibi destekleri olacak’ diye soruluyor.
►Bölgenin ve şehrin doğal ve tarihi daha stratejik davranabilmek. Ortak ka- Avrupa şehirleri kongrelere gala yemeği
zenginlikleri rar verilmiş bir stratejimiz yok. Dolayısı veya sosyal programlar için ücretsiz me-
►Şehrin desteği (kongre büroları, ile herkes kendi başına, biraz da birbirin- kan tahsisi, şehirde outdoor mecralarda
mesleki dernek ve birlikler, yerel den kopuk bir biçimde tanıtım ve pazar- kongrenin tanıtımı, kongre delegeler-
yönetimlerin katkıları) lama yapıyor. Bu en büyük sorunlardan ine ücretsiz şehir kartı, ulaşım kartı vb.
►Güvenlik, ekonomik ve politik istikrar birisidir. destekler sağlıyorlar. Asya şehirlerinin
► Hizmet kalitesi bazıları ise kongreye direk olarak bütçe
►Uluslararası imaj katkısı veriyor. Biz bu yönlerden eksik
►Fiyat politikası “DESTEK YOK” kalıyoruz.
►Şehir içi ulaşım – dolaşım imkanları Diğer bir önemli sorun ise kongre sek-
Şehirlerin sunduğu turistik cazibe, törüne destek yok. Vergi indirimi veya Kongrelerin gittiği şehirlere sağladığı
yaşam kalitesi ve standardı, verdiği iadesi şeklinde olabilir mesela, İspanya avantajlar hakkında bilgi verebilir misiniz?
güvenlik hissi de alıcılar açısından geçen yıldan bu yana kongre sektöründe Kongre turizmi, diğer turizm sektörler-
önemli bir kıstastır. Bu konularda vergi indirimi uyguluyor. Belçika ve inden farklı olarak uzun süreli planlama,
ihtisaslaşmış bölge şehir tanıtım Avusturya’da ise vergi iadesi uygulaması hazırlık ve karar süreci içerir. Dolayısıyla
örgütleri, yani kongre ve ziyaretçi var. Kongreyi almak için şehrimiz adına dönemsel siyasi, ekonomik ve benzeri
büroları gerekli tanıtım ve pazarlama İSTANBUL 130 KONGRE İLE DÜNYA krizlerden derin ve çabuk etkilenmez.
faaliyetlerini yürütürler. Ayrıca ulusal 9.SU KONUMUNDA
dernek/birlik veya ev sahipliğini üstle- “KONGRE TURİSTİNİN
necek kurum veya kuruluşların ve Paris 214 ALIM GÜCÜ YÜKSEK”
bilimsel platformu oluşturacak üni- Viyana 202 Delegeler, sosyo-ekonomik konumlarına
versitelerin varlığı da gereklidir. Berlin 193 bağlı olarak alım güçleri diğer turistlerden
Barselona 182 4–5 kat daha fazla olan ziyaretçiler ve
“THY’NİN KATKISI BÜYÜK” Londra 166 dolayısı ile dünyanın her yerini gezen,
İstanbul bunların hepsine sahip bir Singapur 142 seyahat kültürü yüksek bu kişiler
şehir, hem de fazlasıyla. THY sayes- Amsterdam 133 şehrin otelleri, müzeleri, restoranları,
inde müthiş bir direk uçuş ağına sa- İstanbul 130 eğlence mekanları, alışveriş merkezleri,
hip, yeni ve kapasitesi yüksek kongre Prag 118 mağazaları, banka ve kredi kart şirketleri
merkezlerimiz var. Konaklama sek- Brüksel 112 dahil olmak üzere tüm ticari hayatına
törümüz çok güçlü, kongre konu- Lizbon 109 önemli bir canlılık getiriyorlar ve vergi
sunda tecrübeli acentelerimiz var. Kopenhag 105 gelirlerini artırıyorlar. Aynı zamanda, bu
İstanbul’un tarihi ve doğal potansiyeli Pekin 104 kişilerin severek ayrıldıkları bir şehre ge-
herkesin malumu, hizmet kalitemiz Seul 99 lecekte iş bağlantısı, arkadaş, aile ve iş
ise dünyaca meşhur. Büyükşehir Bel- grupları ile dönme potansiyelleri de yük-
ediyemizin kent içi ulaşım ve toplu Hong Kong 98 sek. Dolayısı ile İstanbul için sayılarının
taşıma anlamında pek çok yatırımları Buda Peşte 97 artmasını arzu ettiğimiz alım gücü yük-
var, 18 yıldır faaliyet gösteren Kongre Stockholm 97 sek turist tanımına birebir uyuyorlar. Bu
ve Ziyaretçi Büromuz var. Bunlar gurur Taipei 95 kişilerin söylemleriyle oluşacak tanıtım
duymamız gereken konular elbette. Roma 9264


62-73 DOSYA.indd 64 01.06.2015 10:21
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69