Page 63 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 63


seldi, 2010 yılından bu yana dünyada delegelerinin gitmiş oldukları kongre İstanbul’da yapıldı. Ulusal
ilk 10 şehir arasına girmeyi başaran şehirlerde ortalama kalış süreler- kongrelerde ise en çok tıp ve eğitim
İstanbul, 2014 yılı raporunda da dünya inin 3,5 gün olduğunu ve ortalama alanlarında kongreler düzenlendiğini
kongre turizminin destinasyon terci- 2.500 $ para harcadıklarını söylüyor. söyleyebiliriz.
hlerinde 130 kongre ile 9. sırada yer Bu durumda, ortalama bir hesapla,
aldı. Delege sayısında ise 75.864 del- 2014 yılı İstanbul’a gelen 75.864 Kongre pazarlarındaki genel
ege ile dünya 8.’si durumunda. uluslararası kongre delegesinin 189 ekonomik seyir nasıl?
milyon 660 bin dolarlık bir ekonomi- Avrupa’da ekonomik anlamda
İstanbul’da 2014 yılında kaç kongre yi şehrimize kazandırdığını söyleye- hareketlenme başladı, 2015 yılı
düzenlendi? biliriz. kongre anlamında 2014’ten daha
2014 yılı verilerine göre şehrimizde iyi olacak. İstanbul küresel krizlere
delege sayısı 500’den az 87 kongre, Ne tür kongreler geliyor? karşı da tecrübeli bir şehir. Riskler-
delege sayısı 500-1000 arası olan 21 2014 ve 2015 yılı kongre turizminde le başa çıkabiliyor, hızlı ve esnek
kongre, delege sayısı 1000-2500 arası tıbbi (medikal) bilimler, bilim (kimya çalışabiliyoruz. Kuzey Amerika’dan
olan 18 kongre ve delege sayısı 2500 vs.) ve endüstri alanında İstanbul’da daha çok iş alabilmek için bu sene
üstü olan 4 büyük kongre düzenlendi. düzenlenen kongreler olarak üst New York’ta temsilcilik ofisi ile
Kongrelerin en yoğun gerçekleştiği sıralarda yerini alırken, İstanbul’un çalışmaya başladık.
aylar ise %18.7 ile Haziran, %14.6 ile en çok Amerika, İngiltere ve Belçi- Kongre sektöründe hedefimiz, 2023
Mayıs ve Eylül ayları oldu. ka bazlı uluslararası derneklerden yılında İstanbul’u dünyada ilk 5 şehir
kongre aldığını görüyoruz. arasına sokmak olmalı . Şehir olarak
Kongre için gelenler ne kadar harcıyor? İstanbul ulusal kongre pazarında potansiyelimiz var ama bazı destek
Uluslararası istatistikler bize kongre da güçlü. 2014 yılında 143 ulusal ve düzenlemelere ihtiyacımız var.


63


62-73 DOSYA.indd 63 01.06.2015 10:21
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68