Page 62 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 62
MICE
SUNDUĞU ÜRÜN VE SAHİP OLDUĞU TESİSLERLE DÜNYA
ÇAPINDA BİR KONGRE ŞEHRİ HALİNE GELEN İSTANBUL, DÜNYA
SIRALAMASINDA İLK 5’E GİRME HEDEFİYLE YOLUNA
DEVAM EDİYOR.
U luslararası Kongre ve Kon- kamu ve özel sektörün isabetli Ticaret Odası’nın sağladığı destekler-


vansiyonlar Derneği ICCA’nın
yatırımları kadar, Türk Hava Yolları’nın
le önemli başarılara imza attı.
verilerine göre, 2014 yılında
kaydettiği büyüme de önemli bir
kongre
şehirleri
dünya
arasında destinasyon tercihlerinde rol oynuyor. Dünyanın en çok ken- İstanbul’un MICE pazarını
tine uçan havayolu şirketi olan THY
İstanbul, gerçekleştirilen 130 kongre sayesinde İstanbul, uluslararası kon- sektörün koordinasyon merkezi
ile dünya 9.’su oldu. 2000’li yılların greler için ideal bir destinasyon ha- olan ICVB’nin Genel Müdürü
başında 40. sırada yer alan İstanbul, line geldi. Özgül Özkan Yavuz ile
12 yıl sonra ilk 10’a girmeyi başardı. konuştuk...
Zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya KOORDİNASYON MERKEZİ ICVB
çalışan İstanbul’un bundan sonraki he- MICE pazarının gelişmesinde İstanbul İstanbul dünya kongre pazarının
defi ilk 5 içine girmek... Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun da neresinde?
önemli bir payı var. Turizm Geliştirme İstanbul, ICCA istatistiklerine göre
BAŞARIDA THY’NİN ROLÜ ve Eğitim Vakfı bünyesinde faali- 2000’li yılların başında 40. sırada yer
İstanbul’un bu başarısının altında yetlerine başlayan ICVB, İstanbul alırken, 2009 yılında 17. sıraya yük-

62


62-73 DOSYA.indd 62 01.06.2015 10:21
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67