Page 60 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 60
sektörden


Divan Suites Hyatt Regency İstanbul
Gaziantep Ödül Aldı Ataköy Sosyal Sorumluluk
Konforu, şıklığı ve lüksü tek çat altnda bu-
luşturan Divan Suites Gaziantep, Booking. Bilinciyle Öne Çıkıyor
com sitesi kullanıcıları tarafndan ödüle la-
yık görüldü. Divan Grubu’nun 2013 yılında daha büyük çapta ve uzun soluklu pek
Gaziantep’te hizmete giren ilk otelinin ar- çok projenin ilk adımı olması nedeniyle
dından, 2014 yılında açılan Divan Suites Ga- kendileri için özel bir yeri olduğunu dile
ziantep, yalnızca 5 ay gibi kısa bir sürede en getrdi. “Hyat Thrive Projeleri kapsa-
yüksek skora ulaşarak ödülün sahibi oldu. mında gerçekleştrdiğimiz bu faaliyete
İçerisinde 1 adet Presidental ve 2 adet Pre- amacımız, çalışmaya katlan küçükle-
mium Suite’in de yer aldığı 108 odası, 250 rin sektörümüze ait kısa bir deneyim
kişilik balo salonu, 1 adet konferans ve 3 edinmelerinin yanısıra hayatlarına
adet toplant salonuyla Divan Suites Gazi- Hyat Regency İstanbul Ataköy, toplum- biraz renk katmak ve yaratcılıklarını
antep, 179 kullanıcı değerlendirmesiyle, 10 dan aldığını topluma geri verme ilkesiy- desteklemekt. Otel mutağımızın ilk
puan üzerinden 8.9’ luk bir skor elde et. le sosyal sorumluluk projelerini başlat konukları olmaları nedeniyle bizim için
ve ilk etkinliğini Darüşşafaka işbirliği ile daha da özel bir yere sahip olan bu zi-
Avrupa'nın En Büyük gerçekleştrdi. Sosyal sorumluluk faa- yarete, eğlenceli bir ortamda birlikte
Gösteri Havuzu liyetlerini henüz otel açılmadan plan- zaman geçirmekten ve bir iki saatliği-
lamaya başladıklarını belirten Hyat
ne de olsa gerçek hayatn ritminden
Ataşehir'de Yapılacak Regency İstanbul Ataköy oteli Genel uzaklaşmaktan çok keyif aldık. Aynı et-
Müdürü Stefan Radstrom, 22 Mart’ta kinliğin devamlılığı için Darüşşafaka ile
Darüşşafaka’da okuyan 12 öğrenciyle işbirliğimizin devam etğini de mem-
otelde gerçekleşen cup cake atölyesinin nuniyetle belirtmek isterim.” dedi.

Osmanlı Döneminin
İlk Belediye Binası Yenilendi


Avrupa’nın en gelişmiş ve en büyük göste- Beyoğlu Belediyesi, Osmanlı Sultanı II. rasyonunda emeği geçen başta Ahmet
ri havuzu Ataşehir’de, Ziylan Gayrimenkul Abdülhamit Han döneminde yapılan Misbah Demircan olmak üzere herkese
tarafndan inşa edilecek ve 2016 yılının 158 yıllık tarihi başkanlık binasına yeni- teşekkürlerini dile getrerek konuşma-
ikinci çeyreğinde açılması planlanan Wa- den kavuştu. 7 Haziran 1858 tarihinde sına başlayan Cumhurbaşkanı Recep
terGarden İstanbul'da yer alacak. Günün “6. Daire” adıyla kurulan tarihimizdeki Tayyip Erdoğan, "Beyoğlu Belediyemiz
ilk ışıklarıyla açılıp gece geç saatlere ka- ilk belediye olan Beyoğlu Belediyesi’nin hizmet verirken tarihi mirasımızı da en
dar kesintsiz hizmet verecek WaterGar- başkanlık binasında 3 yıl önce Beyoğlu güzel şekilde yansıtmamız için burayı
den İstanbul’da; 5 bin metrekare alan Belediye Başkanı Ahmet Misbah De- restore etrdi. Bu hizmet binası bugü-
üzerine kurulacak Avrupa’da bir yaşam mircan öncülüğünde başlayan res- ne kadar olduğundan çok daha anlam-
merkezi içinde yer alan “en büyük ve en torasyon, koruma ve işlevlendirme lı, çok daha güzel bir hale geldi. Böylece
gelişmiş” gösteri havuzu yapılıyor. Bu özel- çalışmaları 13 milyon Lira yatrım ile belediyemiz 'kökü mazide olan at' ifa-
liğiyle dünyada bir ilk olacak WaterGarden tamamlandı. Tanzimat Dönemi’nden desini hayata geçirmiş oldu" dedi. Be-
İstanbul’da su, müzik, ateş, lazer, ışık ve kalan ve aslına uygun modern çağın yoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah
eşsiz koreograf eşliğinde etkileyici gösteri- tüm ihtyaçlarını karşılayacak şekilde Demircan açılışta yaptğı konuşmada,
ler ziyaretçilerle buluşacak. Bu özel havuz, restore edilen başkanlık binasının açı- Türkiye'nin ilk belediyesi olan Beyoğlu
Water Garden’ın ismindeki suyu temsil lışı 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhur- Belediyemizin 158 yıllık binasını temel-
ediyor. başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafn- den çatya kadar koruyarak yeniledikle-
n11.com Tur Satmaya dan yapıldı. Açılışa AB Bakanı Volkan rini belirterek "Mirasımız olan değerle-
Bozkır, İstanbul Büyükşehir Belediye
ri gün yüzüne çıkardık, Değerlerimiz ve
Başladı Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi vizyonumuzu birbiriyle kavuşturduk"
E-tcaret platormu n11.com, ortalama Vasip Şahin katldı. Belediyenin resto- dedi.
olarak deniz, kum, güneş planında geçen
tatllerin rengini tamamen değiştrme
iddiasıyla Avrupa’nın dört bir yanında
çılgın tatl alternatferi sunuyor. ‘Hayat-
nın Serüveni’ gezileri hakkında platorm,
“Tatlinizi Güney İngiltere’de nefes kesen
bir Harley-Davidson turu ya da çok özeli
bir zeplinle Fransa turu yaparak geçirebi-
lirsiniz” açıklamasında bulundu.

60


56-61 sektörden.indd 60 01.06.2015 10:20
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65