Page 54 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 54
havayoluTHY, Uçak İçi Türk Hava Yolları 2015 Yılının İlk
Müziklerini Çeyreği Satış Geliri Açıklandı
Değiştiriyor Türk Hava Yolları 2015 yılının ilk çeyre- 456 milyon TL’na ulaşt. 2014 yılının
ğinde geçen yılın aynı dönemine göre ilk çeyreğine göre %75 daha iyi per-
Türk Hava Yolları, 1 Haziran itbariyle yüzde 9,4 kapasite artşı gerçekleştr- formans sergileyerek 48 milyon USD
çello sanatçısı Uğur Işık’ın hazırladığı miş olup 2014 yılı Ocak-Mart döne- esas faaliyet zararı açıklayan Türk Hava
bundan tam 82 yıl önce tasarlanmış minde 12 milyon olan yolcu sayısı 2015 Yolları havacılık endüstrisinin mevsim-
logosuna esin kaynağı olan yaban kaz- yılında yüzde 6,5 artşla 12,8 milyona, sel olarak en düşük sezonu olan ilk üç
larından ilhamla bestelenen yeni uçak satş gelirleri ise önceki yılın aynı döne- aylık dönemde 373 milyon TL net kar
içi müzikleriyle yolcularını ağırlayacak. mine göre yüzde 6,4 artarak 5 milyar elde et.
Müzikler, tüm seferlerdeki iniş ve kal-
kışlarda yolcu beğenisine sunulacak.


Seyahat Setlerini
Dünyaca Ünlü
Tasarım Devleri
Hazırlıyor
Turkish Cargo’nun Afrika’daki 10. Uçuş
Noktası; Dakar

Turkish Cargo, kargo uçuş ağına Afri- nelik geliştrdiği strateji planı sayesinde
ka’daki 10. kargo servis noktası olan bugün, sektörün etkin kargo havayolu
Dakar’ı da ekleyerek kıta üzerindeki ge- şirketlerinden biri olarak addedilen
nişlemesini sürdürüyor. Hizmet götür- Turkish Cargo, hali hazırda Afrika’da
düğü destnasyon sayısını artrmaya yö- toplam 43 noktaya hizmet veriyor.


Türk Hava Yolları, önümüzdeki dönem Boeing, Türkiye Eğitim Gönüllüleri
yolcularının beğenisine sunacağı se- Vakfı’na Destek Veriyor
yahat setlerinin dizaynı noktasında,
jaguar, cerrut, bentley, chopard ve Boeing, Türkiye Eğitm Gönüllüleri Muradiye Öğrenim Birimi ve Ateşböceği
furla gibi tasarım sektörünün dev Vakf’nın (TEGV) bir yıllık yeni eğitm Gezici Öğrenim Birimi’ne katkıda bulu-
markaları ile işbirliği anlaşması imza- programına destek oluyor. Destek kap- nulacak. Bir yıllık proje kapsamında 6-16
ladı. THY kozmetk dünyasının önemli samında TEGV’in üç öğrenim birimine; yaşları arasındaki 4.400 çocuk, TEGV’in
isimleri ve dünyanın en ünlü tasarım Mardin Midyat Öğrenim Birimi, Van eğitm programlarından faydalanacak.
markalarının işbirliğiyle dizayn edilen
yeni seyahat setlerini yolcularının be-
ğenisine sundu. THY Uçuş Ağını Genişletiyor

THY’nin Türk Hava Yolları uçuş ağına yeni nok- uçuşlarını artrıyor. Bu doğrultuda
Roma, Stutgart ve Köln seferlerine
taları ekledi. Bu kapsamda, Portekiz’de,
Ordu-Giresun Porto ve İtalya’da, Bari’ye uçuşlar baş- ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan
sefer yaptğı 21. nokta olan Barselona
Seferleri Başladı ladı. Ayrıca, Türk Hava Yolları, İstanbul seferleri icra edilmeye başlandı. Diğer
Sabiha Gökçen’den icra etği yurt dışı
yandan Türk Hava Yolları’nın, Amerika
Türkiye’nin en fazla noktasına sefer kıtasında uçuş sağlayacağı 12. nokta
gerçekleştren havayolu şirket Türk olan Miami’ye ilk seferi, 25 Ekim 2015
Hava Yolları uçuş yaptğı nokta sa- itbariyle hafanın tüm günleri, karşılıklı
yısını artrmaya ve büyümeye de- olarak icra edilecek.
vam ediyor. Açılışı yapılan Avrupa ve
Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen
ilk havalimanı olan Ordu - Giresun Hayallerini Gerçekleştirmeye Hazır mısın?
Havaalanı’na Türk Hava Yolları uçuş
başlatarak yurtçinde sefer yaptğı Türk Hava Yolları, “Dünya Daha Büyük cesaret, peşinden koşmak için gereken il-
nokta sayısını 45’e yükselt. Ordu Gi- Keşfet” sloganıyla vurgulanan felsefe ham ve tutkuyu “Delighful Stories (keyifi
resun Havalimanı’na seferleri her gün doğrultusunda, hayalini gerçekleştr- hikayeler) ” projesi ile sunuyor. Proje bir
karşılıklı olarak icra edilecek. mek isteyenlere, ilk adım için gereken sene boyunca devam edecek.


54 55


54-55 havayolu.indd 54 01.06.2015 10:20
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59