Page 52 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 52
gündem

Turizm Bahar Havasını Sevdi Türel: ''Vergiyi
Bize Ödeyene Su
tatlsepet.com’un yaptğı araştrmaya Mayıs’ın Cuma, 19 Mayıs’ın ise Salı gü-
göre, bu yıl kısa süreli tatl satşları özel- nüne denk gelmesinin 3-4 günlük tatl Bedava"
likle bahar aylarında yükselişe geçt. satşlarını artrdığını vurgulayarak, KKTC,
tatlsepet.com Genel Müdürü Koray Kemer ve Sapanca’nın en çok talep gö-
Küçükyılmaz, 23 Nisan’ın Perşembe, 1 ren destnasyonlar olduğunu belirt.
Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Antalya Büyükşehir Belediye Baş-

Destek Fonu Başvuruları Başladı kanı Menderes Türel, turistk tesis-
lerin su fyatları ile ilgili taleplerine
Anadolu Efes, T.C. Kültür ve Turizm Ba- fon desteğinin yanı sıra iletşim, eğitm bir teklife cevap verdi. Türel, büyük
çoğunluğu Antalya dışındaki vergi
kanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma ve mentorluk desteği de verilecek. dairelerine bağlı olan 5 yıldızlı otel
Programı (UNDP) ortaklığında 2007 ve tatl köylerine “Siz vergi merkezi-
yılında hayata geçirilen ‘Gelecek Tu- nizi Antalya’ya taşıyın, biz su parası
rizmde’ Projesi kapsamında bu yıl da almayalım” dedi.
sürdürülebilir turizme katkı sağlayacak
3 projeye destek verilecek. Yerel turizm
aktörlerinin ve sivil toplum örgütlerinin
kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla IATI ve
işbirlikleri geliştrerek sürdürülebilir
turizm alanında iyi örneklerin çoğalma- Travelport'tan
sını hedefeyen Gelecek Turizmde Sür- Stratejik İmza
dürülebilir Turizm Destek Fonu için baş-
vurular, 12 Mayıs–3 Temmuz tarihleri
arasında alınacak. Seçilecek projelere


Park Inn by Radisson Istanbul Atatürk
Airport Açıldı

Dünyanın en büyük otel gruplarından
Carson Rezidor, "Park Inn" markasını
Türkiye'ye taşıdı. Basın Ekspress yolu üze- Türkiye'nin en önemli online seyahat
rinde konumlanan Park Inn by Radisson platormu olan IATI, dünyanın önde
Istanbul Atatürk Airport'un açılışı bugün gelen Global Dağıtm Sistemlerin-
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel den (GDS) olan Travelport-Galileo
Karadeniz'in, Küçükçekmece Belediye ile Beyrut'ta uzun vadeli stratejik iş
Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden'in, birliği anlaşması imzaladı. Bu imza ile
Rezidor Hotel Group Türkiye Bölge Direk- Galileo sistem ve ürünleri IATI seya-
törü ve Radisson Blu Bosphorus Hotel Is- hat platormu üzerinde daha yaygın
tanbul Genel Müdürü Sonja Divé-Dahl'in olarak kullanılacak. Partnerler aynı
ve Park Inn by Radisson Istanbul Atatürk zamanda seyahat sektörü AR-GE
Airport Genel Müdürü Eylem Fındık ile çalışmalarında işbirliği yapacak. Bu
davetlilerin katlımıyla gerçekleşt. Re- anlaşma ile Pakistan, Katar, Umman,
zidor Otel Grubu tarafndan işletlecek Kuveyt, Bahreyn ve Afganistan ol-
olan yeni Park Inn by Radisson, İstanbul mak üzere 6 yeni ülke de IATI ve Tra-
Atatürk Limanı lokasyonuna yalnızca 4 velport Global İşbirliği Anlaşmasına
kilometre uzaklıkta bulunuyor. katlmış oldu.

52


30-52 gundem.indd 52 01.06.2015 10:19
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57