Page 48 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 48
gündem

TUYED'de TUROB Başkanı Bayındır, Hava
Yeni Yönetim Kuvvetleri Müzesini Ziyaret Etti
Göreve Başladı


Turizm Yazarları ve Gazetecileri
Derneği’nin (TUYED) 10’uncu Olağan
Genel Kurul’u 26 Mayıs Salı Günü Po- Turistk Otelciler, İşletmeciler ve Yat- Hava Kuvvetleri Müzesini ziyaret et-
int Hotel Taksim'de gerçekleşt. Mev- rımcılar Birliği (TUROB) Başkanı Timur ler. Ziyarete Türk ve Dünya uçaklarının
cut Başkan Kerem Köfeoğlu'nun tek Bayındır ve TUROB Genel Müdür'ü tarihi, gelişimi ve ilk yerli üretlen uça-
liste olarak girdiği seçimde yönetm İsmail Taşdemir Yeşilköy' de bulunan ğımız gibi önemli eserler dikkat çekt.
şu isimlerden oluştu: Kerem Köfe-
oğlu (Başkan), Hasan Arslan (Genel
Sekreter), Mehmet Güneli (Üye) Yıl- TUROB, ATM Turizm Fuarı’na Katıldı
maz Keleş (Üye), Mehmet Ali Doğan
(Üye), O. Cenk Demiroğlu (Üye), İs- TUROB yetkilileri, turizmde
mail Toksoy (Sayman). Ortadoğu’nun en önemli buluşma
noktası niteliğini taşıyan Dubai’deki
Arabian Travel Market (ATM) Turizm
Park Dedeman Fuarı’na katldı. Yılın ilk aylarından it-
baren sadece yakın çevredeki değil
Izmailovo dünyanın dört bir yanındaki turizm
Moskova Açıldı fuarlarına iştrak ederek pazar çeşit-
lendirmesine katkıda bulunan otelciler
4-7 Mayıs 2015 tarihleri arasında ger- arasında yer alan Körfez bölgesinden ge-
çekleştrilen fuarda Türkiye turizmi için len turist sayısının daha da artması için
son yıllarda en önemli kaynak pazarlar tanıtm faaliyetlerinde bulundu.

Laleli Otelciler Platformu
Temsilcileri TUROB’u Ziyaret EttiTürkiye’nin ilk uluslararası otel zinciri
Dedeman Hotels & Resorts Inter-
natonal yurt dışı projelerini hayata
geçirmeye devam ediyor. Grubun
Moskova’nın gelişmekte olan önem- Laleli Otelciler Platormu temsilcileri ya TUROB Başkanı Timur Bayındır, La-
li bölgelerinden Izmailovo’daki 22 Mayıs Cuma günü Turistk Otelci- leli Otelciler Platormu Başkanı Tarkan
yeni oteli Park Dedeman Izmailovo ler, İşletmeciler ve Yatrımcılar Birliği Akyüz, Barın Otel Genel Müdürü Ayhan
Moskova’nın resmi açılışı 27 Mayıs’da (TUROB)’a ziyarete bulundu. Ziyarete Hacıbektaşoğlu, Amethyst Otel Genel
yapıldı. Dedeman Grubu’nun yurt içi Laleli ve Aksaray Bölgesi’nin sorunlarına Müdürü İhsan Türkus, Mosaic Otel Ge-
ve yurt dışında bulunan otel sayısı yönelik çalışmalar görüşüldü. Toplant- nel Müdürü Ramazan Yalçındağ katldı.
böylelikle 16’ya ulaşt.


48


30-52 gundem.indd 48 02.06.2015 10:17
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53