Page 42 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 42
gündem

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı

Februniye Akyol Akay:


Konakların Otele
Dönüşmesiniİstemiyoruz !
Kentin dokusuna uygun bir turizmi
desteklediklerini söyleyen Mardin Büyükşehir
Belediyesi Eş Başkanı Februniye Akyol Akay, "
konakların butik otele dönüştürülmesini tasvip
etmiyoruz" diyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı
Februniye Akyol Akay

M ardin'de turizm sektörü çoğunlukla tek tarafı yürütülen bir sü- basında sanki Mardin’in göbeğinde ol-

reçten söz edebiliyoruz.
"Çözüm Sürecini" bek-
muş gibi yansıtlıyor.
6–8 Ekim olaylarında halk demokratk
liyor... Mardin Büyük-
şehir Belediyesi Eş Baş-
HALKLARI İSTİYOR"
hangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Buna
kanı Februniye Akyol Akay ile çözüm "BARIŞI EN ÇOK BÖLGE tepkilerini gösterirken Mardin’de her-
süreci beklentsindeki kent turizmini Barış olmasını en çok bölgede yaşayan rağmen basındaki yansıma kente can
ve belediyenin turizmdeki hedeferini halklar istyor. Başta Kürtler olmak üze- güvenliği yok derecesindeydi...
konuştuk... re Araplar, Süryaniler ve Türkler... Çün- Suriye ve Irak’ta yaşanan olaylar bile
kü koşullardan en büyük zararı yine kentmizin turizminde rezervasyon ip-
Kentte görüştüğümüz turizm- burada yaşayan halklar görüyor. tallerine neden oluyor. Yaşanan olayla-
cilerin tamamı beklentilerini rın kamuoyuna doğru bir şekilde yansı-
"çözüm sürecine" bağlamış "OLAYLAR BASINA DOĞRU tlması gerekiyor.
durumda. Sizin bu konudaki YANSIMIYOR"
görüşleriniz nelerdir? Bölgede yaşananların basındaki yansı- "ÇOK KÜLTÜRLÜ YAPIMIZI
Sadece turizm değil, tüm sektörlerin ması da önemli. Sınıra yakın bir kentz. TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ"
barışa ve çözüme ilişkin bir beklent- Suriye'de olan olaylar bile turizmimizi Mardin farklı kültürlerden, dinlerden ve
si var. Barış sadece Mardin için değil etkiliyor. Dağ başında yaşanan bir olay mezheplerden insanların bir arada
Ortadoğu'nun tamamı için bir ihtyaç
ve gereklilik halinde.
Biz çözümün, karşılıklı somut adımlar Sadece turizm değil, tüm sektörlerin barışa ve çözüme
atlması ve samimiyetyle gelişebilece- ilişkin bir beklentsi var. Barış sadece Mardin için değil
ğine inanıyoruz. Süreçte iki yılı tamam- Ortadoğu'nun tamamı için bir ihtyaç ve gereklilik halinde.
ladık üçüncü yıla giriyoruz. Maalesef
42


30-52 gundem.indd 42 01.06.2015 10:19
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47