Page 41 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 41

Raporu


Hazırlayan
Yılmaz Keleş2014 YILI KONAKLAYAN TURİST SAYISI
Yerli Yabancı Aylık Toplam
Ocak 23.533 1.854 25.387
Şubat 25.884 1.456 27.340
Mart 33.008 3.331 36.339
Nisan 41.174 2.518 43.692
Mayıs 40.361 3.425 43.786
Haziran 29.577 2.986 32.563
Temmuz 18.379 2.242 20.621
Ağustos 26.071 5.112 31.183
Eylül 34.309 4.459 38.768
Ekim 27.819 2.432 30.251
Kasım 26.891 1543 28.434
Aralık 29.825 1.686 31.511
TURİST PROFİLİ
Yıllık Toplam 356.831 33.044
Yerli - Yabancı Toplam 389.875 % 85'i yerli,
% 15'i yabancı.


SEZON
İç Pazar: Mart - Nisan - Mayıs - Eylül - Ekim - Kasım
Dış Pazar: Haziran - Temmuz - Ağustos


TARİH VE MİMARİ
Asur, Pers, Helenistik, Roma Bizans, Artuklu, Selçuklu
ve Osmanlı dönemine ait izler taşıyor.


İNANÇ TURİZMİ
Farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler,
türbeler,kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırıyor.


SORUNLAR VE RİSKLER
- Tarihi Mardin'in insansızlaşma riski var. Bölgedeki konaklar turizme açılıyor. Yerel halk
yaşam alanlarını terk ederek yeni Mardin'e göç ediyor. Tarihi bölgedeki sosyal yaşam geriliyor
- Koruma bilinci ile başlayan dönüşüm, hala kentte kendini hissettirmiyor.
- Bölgede turistik işletme sayısı artmasına rağmen, sosyal yaşamdaki gerileme nedeniyle çoğu
atıl ve çalışma saatleri düzensiz.
- Sokaklardaki temizlik sorunu devam ediyor.41


30-52 gundem.indd 41 01.06.2015 10:19
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46