Page 38 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 38
gündem


Dört Yılda 5 Otel

Daha Açacaklar

Elite World Otelleri’nin yeni projelerle birlikte sektördeki toplam yatırımının tutarı, arazi
bedeli dahil, 490 milyon dolara ulaşacak.

Elite World Asia Elite World MarmarisE lite World Otelleri, önümüz- yaptğımız İstanbul Basın Ekspress yolun-

daki Elite World Europe Otel, grubun en
deki dört yıl içinde 5 yeni otel
büyük kapasiteye sahip oteli olacak. Top-
açacağını duyurdu. St. Peter-
burg yatrımıyla yurtdışına
Elite World Europe Otel, 1 Mart 2016’da
açılan şirket Marmaris'te ise ilk resort lam 401 odalı bir kongre oteli olacak olan
otelini hizmete açmaya hazırlanıyor. Gru- hizmete girecek. Ayrıca bu yaz İstanbul
bun İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yaka- Maltepe’deki arazimizde 350 odalı Elite
sında iki otelinin inşaat da devam ediyor. World Asia Otel’in inşaatna başlıyoruz.
115 milyon dolarlık bir yatrım olan bu otel
9 OTEL OLACAK de 2017 yılında açılacak” dedi.
e World Oteller zincirinin, önümüzdeki
dört yılda hizmete açacaklarıyla birlikte ST. PETERSBURG'TA 2 OTEL
otel sayısı dokuza çıkacak. Yeni yatrım- Yüzlerini yurtdışına çevirdiklerini belirten
larla birlikte şirketn sektördeki yatrım Şınık yurtdışı yatrımlarını şöyle özetledi.
varlığı 490 milyon dolara, yatak kapasitesi Elite World Otelleri Geleceğinin çok parlak olduğuna inandı-
ise 4 bin 966’e ulaşmış olacak. Zincir Genel Müdürü - Ünsal Şınık ğımız St. Petersburg’da geçen yıl iki arazi
almıştk. Biri beş, diğeri dört yıldızlı olmak
ÜÇÜ TÜRKİYE’DE İKİSİ olarak, 25 milyon dolar yatrımız ile Eli- üzere iki otelin inşaatna başladık. Onla-
RUSYA’DA BEŞ YENİ OTEL te World Otelleri’nin ilk resort yatrımı rın açılışı da 2018’in ilk yarısı olacak. St.
2014 ve 2015 yıllarının kendileri için ya- Elite World Marmaris Otel’i İçmeler’de Petersburg’daki 700 odalı beş yıldızlı Eli-
trım yılı olduğunu söyleyen Elite World bu Haziran ayında açıyoruz. Elite World te World St. Petersburg Moskovsky, 145
Otelleri Zincir Genel Müdürü Ünsal Şınık, Marmaris, 93 odalı adult bir konsepte milyon dolarlık, 180 odalı dört yıldızlı Elite
“Elite World Otelleri olarak önümüzdeki olacak. Yine 2014 yılında çalışmalarına World St. Petersburg ise 85 milyon dolarlık
dört yılda, 5 otel açmayı planlıyoruz. İlk başladığımız, 120 milyon dolar yatrım yatrım ile hayata geçecek.


38


30-52 gundem.indd 38 01.06.2015 10:19
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43