Page 34 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 34
gündem


İstanbul’un Ruhu

Alışverişle Canlanıyor

İstanbul Shopping Fest, sadece ekonomik değil, kültürel anlamda da İstanbul’u tanıtan
ve yurtdışından çok sayıda yabancı ziyaretçi ağırlayan bir festival olma özelliğiyle de kenti
alışverişte ve modada bir dünya markası yapma yolunda ilerliyor.

B u yıl 6-28 Haziran tarihlerinde türle, inançla ve medeniyet örnekleriyle ve Power FM sponsorluğuyla gerçekleşt-

beşincisi düzenlenecek olan
dolu bu şehri gerçek anlamda yaşaması. riliyor. Yapılan basın toplantsında, gösteri-
İstanbul Shopping Fest, İstan-
İstanbul Shopping Fest, paranın, kültü-
len İstanbul Shopping Fest’in tanıtm flmi
bul Ticaret Odası (İTO), Tüm
yolundaki İstanbul için atlmış çok önemli nı taşıyor. Festval’in açılış etkinlikleri çer-
Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler rün, sanatn ve alışverişin başkent olma “İstanbul’da alışveriş İstanbuldur” sloganı-
Federasyonu (TAMPF), İstanbul Kültür bir adım” dedi. çevesinde yapılacak havai fşek, su ve ışık
ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. (KÜLTÜR gösterilerinin yanı sıra 23 gün boyunca
A.Ş.), Türkiye Seyahat Acentaları Hizmet- “İSTANBUL, DÜNYANIN İstanbul’un farklı merkezlerinde konserler,
leri Ticaret Limited Şirket Ortaklığı (TÜR- GÖZBEBEĞİ” ünlü tasarımcı ve mankenlerin yer alacağı
SAB) ve Platorm Başkanlığı İstanbul Bü- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı defleler ve sokak partleri gerçekleştri-
yükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Kadir ve İSF Platorm Başkanı Kadir Topbaş ise lecek. İstanbul Shopping Fest’in gelenek-
Topbaş, İcra Kurulu Başkanlığı ise İstan- yaptğı konuşmada, İstanbul’un doğasıy- selleşen “Efsane İndirim” günü, Mall Of
bul Ticaret Odası Başkanı Sayın İbrahim la, boğazıyla, tarihi ve kültürel eserleriy- İstanbul bünyesinde 12 Haziran’da yapıla-
Çağlar tarafndan yürütülüyor. Festvale le, ekonomisiyle, sunduğu kozmopolit cak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İSF kapsa-
TUROB üyesi oteller de cazip konaklama ortam ile tüm dünyanın göz bebeği ol- mında, yeme-içme, hazır giyim, hizmet gibi
kampanyaları ile destek veriyor. duğunu söyleyerek şehri bu özelikleriyle birçok sektördeki mağaza, “Konsept İndi-
dünyaya taşıdıklarını ifade et. 2019 yı- rim Günleri” gerçekleştrecek. İstanbul’un
KÜLTÜRÜN, SANATIN VE lına kadar İstanbul’daki kongre salonla- indirim günleri şöyle: 13 Haziran Kozmetk
ALIŞVERİŞİN BAŞKENTİ rının dolu olduğunu ifade eden Topbaş, Günü, 14 Haziran Çocuk ve Eğlence Günü,
Festval kapsamında yapılacak olan İstanbul’un marka değerini yükseltmek 20 Haziran Evini Güzelleştr Günü, 21 Hazi-
etkinlikler ve işbirlikleri hakkında bil- için var güçleriyle çalıştklarını belirt. ran Teknoloji Günü, 27 Haziran Jean Günü,
gi vermek amacıyla düzenlenen basın 28 Haziran Ayakkabı Çanta Günü. İstanbul
toplantsının açılış konuşmasını yapan İSTANBUL’DA Shopping Fest (ISF) kapsamında, 23 gün
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İSF İcra ALIŞVERİŞ İSTANBULDUR! süresince kredi kart ya da banka kartyla
Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, “İstanbul Festval, Türk Hava Yolları (THY), Coca yapılan 50 TL’lik her alışveriş, çekilişe bir
Shopping Fest’te mesele turistn sadece Cola Türkiye, TAV Havalimanları, İstanbul katlım hakkı sağlayacak. Kampanyada ka-
gelip alışveriş yapması değil. Asıl mesele Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), Mall of tlımcılara EgeYapı Group’dan bir ev ve bir
şehrin ruhunu hissetmesi, tarihle, kül- İstanbul, EgeYapı Group, Betek-Filli Boya Mercedes Vito hediye edilecek.

34


30-52 gundem.indd 34 02.06.2015 10:12
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39