Page 30 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 30
gündem


Doluluklar
% 6.6 ArttıNisan ayında Türkiye genelinde otel dolulukları göz doldurdu ve yüzde 6.6 artışla yüzde 68.4’e
yükseldi. Türkiye hem fiyatta hem de doluluk oranlarında Avrupa ortalamasını yakaladı.
T ürk turizmi, en büyük pazarla- de 6.6'lık artşla yüzde 68.4 yükseldi. İSTANBUL UMUT VERİYOR

rından Rusya’dan gelen turist Nisan 2014’te bu oran yüzde 64.1 se-
Türk turizminin lokomotf şehirlerinden
sayısında yüzde 30’a varan viyesinde gerçekleşmişt. İlk dört aylık
İstanbul’da da Nisan 2015 otel dolulukla-
oranda kan kaybı yaşamasına Türkiye doluluk ortalaması ise yüzde
rağmen baharda umut verdi. Turistk 5.9'luk artş ile yüzde 60.8 oldu. Nisan rı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla
yüzde 8.6 artarak yüzde 74.3 oldu. Nisan
Otelciler, İşletmeciler ve Yatrımcılar Bir- ayında ortalama günlük satlan oda be- 2014’te bu oran yüzde 68.4’tü. Nisan-
liği (TUROB), dünyanın önde gelen veri deli olarak adlandırılan ADR (Average da ortalama günlük satlan oda bedeli
ve analiz şirketlerinden STR Global'in Daily Rate) ise 105 Euro olarak gerçek- ise 134 Euro ile geçen yılın aynı ayına
hazırladığı Nisan 2015 Ülke Performans leşirken, hemen hemen Avrupa orta- göre yüzde 2.6’lık düşüş gösterdi. Nisan
Raporu’nu değerlendirdi. TUROB’un STR lamasını yakaladı. Avrupa’da nisan ayı 2014’te bu rakam 137.5 Euro olmuştu.
Global rakamlarından yaptğı analize dolulukları ortalama yüzde 69.5, gün- Yılın ilk dört aylık döneminde de doluluk
göre, Türkiye'nin Nisan 2015 otel dolu- lük satlan oda bedeli ise 110.5 Euro oranı yüzde 64.7 oldu. Geçen yılın ilk dört
lukları, 2014 yılının aynı ayına oranla yüz- olarak gerçekleşt. ayında bu oran yüzde 61.1’di.

ANTALYA’DA RUS ETKİSİ
Türkiye’nin en fazla turist çeken şehri
Ülkeler Doluluk % Günlük Oda Antalya’da, Rusya pazarında yaşanan kan
Bedeli (Euro)
Nisan 2015
kaybının olumsuz etkisi hissedildi. Rus
turistlerin birinci tercihi olan bu şehirde
İrlanda 78.7 99.6 otel dolulukları nisan ayında bir önceki
yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 düşerek
Hollanda 78.6 116.7
yüzde 52.4 oldu. Geçen yılın aynı ayın-
İngiltere 76.4 116.2 da bu oran yüzde 55.2 olmuştu. Ancak
sevindirici bir gelişme olarak Antalya’da
Malta 75.5 109.1 günlük satlan oda bedeli 65.1 Euro’ya
ulaşarak 2014’e göre yüzde 3.2 sağlandı.
Çek Cum. 73.4 77.2 Ocak-Nisan 2015 döneminde ise doluluk
oranı geçen yılki yüzde 48.1’den yüzde
Belçika 72:8 113.1
48.5’e yükseldi.
Avusturya 71.4 100.3
ANKARA’DA SEÇİM KEYFİ
İspanya 71.1 94.4 Başkent Ankara ise genel seçim rüzgarını
arkasına almaya devam ediyor. Aday tra-
İsrail 68.6 221.5 fğinin artmasıyla otellere yansıyan ha-
reket nisan ayında da sürdü. Nisan 2015
Türkiye 68.4 105.3
otel dolulukları bir önceki yılın aynı dö-
Polonya 68.1 63.9 nemine kıyasla yüzde 6.7 artarak yüzde
69.5’e ulaşt. Ortalama günlük satlan oda
Fransa 68.1 154.9 bedeli de 81.4 Euro olarak, 2014’e göre
yüzde 5.4 artş gösterdi. Toplam oda sa-
Portekiz 67.8 79.9 yısı üzerinden odabaşı elde edilen gelir-
lerde ise geçen yıla oranla yüzde 12.5'lik
Almanya 67.4 94.7
bir artş yaşandı ve 56.6 Euro olarak öl-
İtalya 67.2 137.7 çüldü. Dört aylık dönemde ise Ankara’nın
doluluk oranı yüzde 65 oldu. Geçen yılın
Avrupa (Ort.) 69.5 110.5 ilk dört ayında bu oran yüzde 58 olmuştu.


30


30-52 gundem.indd 30 01.06.2015 10:18
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35