Page 114 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 114
tedarik

Resepsiyonsuz Otel

Mümkün mü?
Yeni HID Twist&Go ile otelde rezer- kartlarının yerini cep telefonları ve mobil oluşturup, kullanıma başlayabiliyorlar.
vasyon yapıldığı anda oda numarası cihazlar alıyor. Telefonu okuyucu karşı- Şirketler ise web sitesi üzerinden yeni
misafrin cebine gönderiliyor ve check sında özel bir hareketle çevirerek ya da kimlik yaratma ya da kimlik iptali gibi
in için hiç resepsiyona uğranmadan okuyucuya yaklaştrarak rahat ve hızlı bir işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde ger-
direk odaya çıkıp, cep telefonu ile kapı geçiş sağlanıyor. Resepsiyonu olmayan çekleştrebiliyorlar. Sistem iphone ve
açabiliyor. Elektronik güvenlik sektö- bir otel olabilir mi? Yeni HID Twist&Go android işletm sistemine sahip akıllı
rünün lider isimlerinden Sensormatc ile otelde rezervasyon yapıldığı anda oda telefon ve tablet gibi mobil cihazlarca
yeni çözümü HID Twist&Go ile kartlı numarası misafrin cebine gönderiliyor destekleniyor. Kartlı geçiş kontrol sis-
geçişte yeni bir dönem başlatyor. Bu ve check in için hiç resepsiyona uğran- temleri, endüstriyel tesisler, iş yerleri,
sistem ile akıllı telefonlar, ev anahtarı, madan direk odaya çıkıp, cep telefonu ile siteler, oteller ve okullar gibi her yerde
otopark giriş kart ya da ofs kimliğine kapı açabiliyor. Mobil ödeme seçenekleri kullanılabiliyor. Sistem, bir işletmede
dönüşüyor. Böylece kart ya da anahtar ile yine resepsiyona uğramadan otelden kontrol edilmesi ve yetkilendirilmesi
taşımaya gerek kalmıyor, kişiler cep te- ayrılabilme olanağı sunuyor. Kurulumu istenen bölümlere sadece ilgili kişilerin
lefonlarını sürekli yanlarında taşıdıkları oldukça basit olan sistemde, kullanıcılar girmesini sağlıyor. Tüm giriş-çıkış hare-
için kart unutma ya da kaybetme derdi cep telefonu ya da mobil cihazlara indi- ketleri ilgili sisteme kaydedilerek detaylı
de son buluyor. Yeni sistemde tüm giriş rilen bir uygulama ile mobil kimliklerini raporlama alınabiliyor.


Vestel LED Aydınlatma
Ürünleri Sergilendi Evinoks, Kreatif Ürün

Vestel LED Aydınlatma ürünleriyle, 16- Ödülü Aldı
19 Nisan tarihleri arasında İstanbul Expo Akbank ana sponsorluğunda, Vo-
Center’da düzenlenen Ortadoğu, Balkanlar dafone, DHL Express ve Dünya
ve Doğu Avrupa aydınlatma sektörünün Gazetesi’nin katkılarıyla gerçekleş-
buluşma noktası İstanbulLight Aydınlatma trilen ‘İhracatn Yıldızları-İhracat
Fuarı’na katldı. Türkiye’deki LED dönüşü- Teşvik Ödülleri’ İstanbul Swissotel’de
münde etkin bir role sahip olduklarını belir- gerçekleştrilen törenle sahiplerini
ten Vestel LED Aydınlatma Satş Pazarlama buldu. Evinoks, geliştrmiş olduğu
Müdürü Tunç Göz, “İstanbulLight’a 40’ı aş- ‘Akıllı Büfe Yönetm Sistemleri’, diğer Coşkun İrfan; “Evinoks sektörün-
kın sayıda ürün grubuyla katldık. Yeni piya- adıyla ‘I – Bufet’ ürünü ile kreatf de Türkiye’nin lider ismi olmaya,
saya çıkardığımız High Efciency Ephesus ürün ödülü dalında ikincilik ödülü- dünyada marka olma yolunda hızla
serisi ürünlerimiz bu fuarda ön planda yer nü kazandı. Başbakan Yardımcısı Ali ilerlemeye devam ediyor. Yenilik dü-
aldı. Bu armatürler 145lm/W etkinlik dü- Babacanla birlikte ihracat ve iş dün- şüncesini benimseyen çalışmalarıyla
zeyiyle piyasadaki eşdeğer LED aydınlatma yasından seçkin konukların katldığı fark yaratarak, inovatf çizgimizden
ürünlerine göre yüzde 30 daha fazla enerji törende, Evinoks adına ödülü alan şaşmadan, yeniliklerin öncüsü olma-
tasarrufu sağlayarak rekortmenliği elinde Evinoks Yönetm Kurulu Başkanı N. ya devam edeceğiz” dedi.
bulunduruyor” dedi.

114


102-114TEDARİK.indd 114 01.06.2015 10:28
   109   110   111   112   113   114   115   116