Page 112 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 112
tedarikZengin Ürün Gamı ve


Kaliteli Hizmet


Kalite sistem belgesi ISO 9001 sertifikasına sahip olan S2000,
endüstriyel mutfak soğutma cihazları üretimi, ithalatı ve
ihracatı konularında yaptığı çalışmalarla Türkiye'de adını
duyurmuş güvenilir bir kuruluş.
T ürkiye ve dünyada hizmet arabalar, yemek taşıma ve dağıtm sis-

temler, soğuk dolaplar ve mutak servis
verdiği sektörde güvenilir ve
saygın bir kuruluş olan S-2000,
ekipmanları kendi imalatmız olan (4-
proje aşamasında başladığı hiz-
S 2000
metlerini imalat, montaj ve satş sonrası ölçü) özel döküm ızgaralar ve börek pişi- Yönetm Kurulu Başkanı
ricileri bulunuyor.”
servis aşamalarında müşteri memnuni- Sedat Aydın
yetni ilke edinen bir çalışma sistemi ile “SÜREKLİ YENİYİ VE KALİTEYİ
kendine haklı bir yer edinmeye devam ARIYORUZ” “PROJEDEN BAŞLAYIP
ediyor. Günümüzün endüstriyel mutakları artk ANAHTAR TESLİM İLE DEVAM
işlevsellikle beraber pratklik ve estetklik EDİYORUZ”
ÖZGÜN TASARIM VE ŞIKLIK de gerektrdiğini ifade eden Sedat Aydın, Sedat Aydın S 2000’in verdiği servis ve
BİRARADA ürünlerinin diğer ürünlerden farkının hizmet kalitesi hakkında şunları ifade
S 2000 Yönetm Kurulu Başkanı Sedat estetk, fonksiyon, dayanıklılık, servis, et: “Kaliteden ödün vermeyen, özellik-
Aydın, S-2000'in oldukça zengin olan kalite, kendilerine has özel üretm ve her le teknik ve kreatf tasarım konusunda
ürün gamından oluşan standında de- müşteriye dükkanının ve fonksiyonunun dünya normlarının sürekli üzerinde ol-
ğişik tasarımı ve şıklığı ile göz alan Neo şartlarına göre AR-GE olduğunu ifade mayı kendine prensip edinen, tecrübeli
System Highline 900 Pişirme grubunun et. Kaliteli üretm yaparak, iyi projeler ve dinamik kadrosuyla projeden başlayıp
yanı sıra yer alan ürünleri şöyle sıraladı: üreterek, iyi servis vererek ve müşterile- anahtar teslim ile devam eden S2000,
“Mutak soğutma ekipmanları, bulaşık rine en iyi markaları sunarak Türkiye'deki yüksek teknolojiyi takip eden, kendile-
makineleri, buz makineleri, dondurma en iyi zincirlerin mutaklarını donatk- rine has özel üretm ve devamlı AR-GE
makineleri, kahve makineleri, içecek ve larını söyleyen Sedat Aydın, “Dünyayla yapan ve satş sonrası desteğe de en az
bar ekipmanları, fast-food ekipmanla- sağlam ve samimi ilişkiler kuruyoruz. satş kadar önem veren bir kuruluş. Ku-
rı, derin dondurucular, konveksiyon ve Devamlı olarak yeniyi ve kaliteyi arıyo- rulduğu günden beri bu alandaki yüksek
kombi frınlar, pizza sistemleri ve frınlar, ruz. S2000, müşterilerine dünyanın en teknolojiyi takip eden S 2000’in hizmet-
Dry Aged Dolaplar, self servis üniteleri, iyi markalarını en uygun fyatlarda sunu- leri; proje ile başlayıp, imalat, montaj ve
mutak hazırlık üniteleri ve mobilyaları, yor” dedi. satş sonrası servisiyle de devam ediyor.”112


102-114TEDARİK.indd 112 01.06.2015 10:28
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116