Page 111 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 111
tedariknilco ile Oteller Hız KazanıyorTemizlik sistemleri ürün grubunu 2015 yılında yenileyen
nilco, MultiServe ve MediServe kat arabaları ve temizlik
ekipmanları ile otellere hız kazandırıyor.
nilco
Türkiye Satş Müdürü
Metn Babacan

yor; antbakteriyel özelliğe sahip olan bu
temizlik sistemleri büyük ölçüde bakteri
birikimlerinin oluşmasını engelliyor.

Ürünlerinizin otellere sağladığı
avantajlar hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Otellerde kat hizmetleri en çok persone-
li bulunan ve en aktf olan departman-
lardan; servis ve hizmet ayrı bir disiplin,
düzen ve etkin bir çalışma gerektriyor.
Temizlik ekipmanları ve beraberinde kul-
lanılan ürünlerin doğru amaca yönelik,
doğru ürün seçimi ve uygulaması, sistem-
lerin kullanımı verimlilik açısından önem
arz ediyor. Fonksiyonel, kolay kullanılabi-
len ve ergonomik bir tasarıma sahip olan
MultServe ve MediServe grubu kullanıcı-
nın konforunu en üst düzeyde tutarak ya-
pılan işin kalitesini artrıyor. Özellikle ko-
nuk döngüsü çok fazla olan iş otellerinde,
nilco’nun sunduğu modüler sisteme sahip
K at arabası ürün grubunun MultServe ve MediServe kat hijyen koşullarına uygun, zamandan tasar-
temizlik sistemleri her uygulamaya özel,
ruf sağlayarak operasyonel performansı
yenilenmesi hakkında bilgi
arabaları ve temizlik ekipmanları-
artrmaya yönelik çözümler sunuyor.
nın genel özellikleri hakkında bilgi
veren nilco Türkiye Satş Mü-
dürü Metn Babacan, “Otel,
2015 yılında kat arabası ürün grubunu bilgi verebilir misiniz?
hastane, avm, restoran ve daha bir- verebilir misiniz? Sunduğunuz teknik hizmet hakkında
çok farklı kurum ve kuruluşa temizlik yenileyen nilco, MultServe ve MediSer- nilco, geniş satş ağının yanında teknik
çözümleri üreten nilco, yeni temizlik ve kat arabaları ve temizlik ekipmanları servis hizmetleri ile satş sonrası memnu-
sistemlerinin üstün kalitedeki kons- ile otellere hız kazandırıyor. Paslanmaz niyet her zaman en üst seviyede tutmayı
trüksiyonu ve fonksiyonelliği ile tama- çelik aksamı ile dayanıklılıkta iddialı, üs- hedefeyen bir marka. Teknik servislerin
men kullanıcı dostu olduğunu belirt- tün tekerlek sistemi ile esnek hareket ka- yanı sıra mobil teknik ekip, yedek parça
yor. MediServe antbakteriyel temizlik biliyetne sahip olmasının yanı sıra çeşitli tedariğinden, eğitm, sunum, satş sonrası
sistemleri grubunda kullanılan gümüş aksesuar ve ekipman seçenekleri ile fark- hizmete çözüm ortağı olarak iş ortakları-
iyonları ile özel bir prosesde üretlmiş lı ihtyaçlara göre uyarlanabilmesi temiz- mızın yanındayız. Bu misyonla müşterile-
olup en üst seviyede hijyen gereken lik arabalarının etkin bir çalışma imkânı rimizin beklentlerini karşılama ve bunun
noktalar için kullanılmasını tavsiye edi- sunmasını sağlıyor. nilco, MediServe gru- ötesinde fayda sağlamayı prensip edinen
yoruz" diyor. bu sektöre yenilik katmaya devam edi- bir markayız.

111


102-114TEDARİK.indd 111 01.06.2015 10:28
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116