Page 104 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 104
tedarikTanay’dan Koleksiyon Niteliği Taşıyan

Yeni Tasarımlar


Sektöründe uzun yıllardır lider marka olarak değerlendirilen Tanay, her biri birer koleksiyon
parçası niteliği taşıyan yeni tasarımları ile ön plana çıkıyor.
1 991 yılından bu yana sektöre AVRUPA KOZMETİK

YÖNETMELİĞİNİN
hizmet ederek, otellerin misa-
ÖNGÖRDÜĞÜ KOŞULLARDA
frleri nezdinde fark yaratma-
larına olanak sağlayan Tanay’ın
2015 EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası ÜRETİM
Tanay Guest Amenites, Avrupa standart-
Turizm ve Seyahat Fuar'ında sergilenen larında ve Avrupa Kozmetk Yasası’nın ön-
yeni tasarım ve konsepte ürünleri tu- gördüğü koşullarda uygun çalışma ortamı
rizm profesyonelleri tarafndan ilgi ile ve tanımlanan standartlarda hammadde
karşılandı. Her müşteriye tesis özellik- kullanımı ile eksiksiz olarak GMP kurallarına
lerine uygun özgün tasarımlar yaptk- uygun imalat yapıyor. Tanay, 5000 m2 ka-
larını ve yaratlan yeniliklerin ekonomik Tanay - Firma Sahibi palı alanda faaliyet gösterirken, tek çat al-
olmasına özen gösterdiklerini söyleyen Sadi Tanay tnda, entegre, seri ve butk üretme uygun
Tanay Firma Sahibi Sadi Tanay, frma makine parkı ile de ERP, MRP, Barcode ve
olarak 24 yıldır sunum ve güveni ön White Rose, White, Otoman, Harem, CRM tabanlı bilgi yönetm sistemleri ile ra-
planda tutuklarını dile getriyor. Sadi Naif, Wellness SPA, Ecologic, Olive, Jo- kiplerinden ayrışarak dünya markası olma
Tanay, profesyonel bir anlayış ile ürün- nathan, Leaf, İstanbul, Tree, Pastel Eve- yolunda emin adımlarla 24 yıldır yol alıyor.
hizmet-müşteri ilişkisini oluşturdukları- lope, Picnic, Since 1991 gibi 30 marka
nı ve alışılmışın dışında hijyene ve çev- bulunuyor. Bu markalardan bazıları ise TEK BİR MERKEZDEN
reye sürdürülebilirlik anlayışı ile öncelik PROFESYONEL TEDARİK
veren kaliteli ve ekonomik hizmetler Almanya İtalya gibi ülkelerde doğrudan DANIŞMANLIĞI
kullanılıyor. Kendi markalarımızın yanı
sunmayı ilke edindiklerini belirtyor.
sıra, Miller Harris, Christan Lacroix, VE HİZMETLERİ
DÜNYACA ÜNLÜ Abahna, Cinq Mondes gibi markaların 1991 yılından bu yana turizm sektöründe
da tedarik hizmetni sağlamaktayız. Bu-
Hotel Guest Amenites dalında hizmet ve-
MARKALAR VE KONSEPT nunla birlikte 2015 yılı itbariyle Ame- ren Tanay, buklet alanındaki öncülüğünü
TASARIMLAR rikan Marieta frmasının Türkiye’deki uluslararası ve yerel kaynaklardan tedarik
Sadi Tanay’s Collecton olarak yaratğı temsilcisi olarak dünyaca tanınmış Ave- etği otel ekipmanları ile de sürdürmeye
marka ve konsept tasarımlar ile uzun da, Face, Caudalie ve Awapuhi gibi çok devam ediyor. Tanay Hotel Supplies olarak
yıllardır sektörde hizmet sundukları- özel markaların da tedarik sürecinde “Otel İşletme Malzeme ve Ekipmanları”
nı dile getren Sadi Tanay, sözlerine yer alarak hizmet vermeye başlamak danışmanlık ve tedarik hizmetlerini “Pro-
şöyle devam ediyor: “Sadi Tanay's üzere adımlar atğımızı paylaşmak curement Ofs” sorumluluğu anlayışı içinde
Collecton'da Alchemist, Intmacy, isterim. yerine getriyor.”


104
104

102-114TEDARİK.indd 104 01.06.2015 10:28
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109