Page 97 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 97

Dilek Holding Yönetim Kurulu
                       Başkan Yardımcısı İskender Diler

Yaklaşık 4 ay önce Sheraton Çesme’de de    ğimiz bir sektördü ve sıfırdan başlamak      butik otel, apart otel ve pansiyon bu-
yöneticiler tarafından bana sunum yapılıp   yerine sektörde itibarı olan ve çok iyi tanı-   lunduğunu söyleyen Dilek, “Bununla
‘Artık hayatımızda Trust You var’ dedikle-  dığımız bir şirket ile Egegen A.Ş. ile işbirliği beraber online misafir memnuniyeti
rinde, karar vermiştim. ‘Böylesine güzel bir yapmaya karar verdik. Sonrasında Trust      ve itibar yönetimi programı kullanan
yazılım her otelin ihtiyacı’ diye düşündüm.  You’yu nasıl Türkiye’ye getiririz diye plan-   otel sayısı ise sadece 250” şeklinde
Ve ufak bir araştırma yaptığımda Türkiye’de  larken, kendileri ile görüşerek yaklaşık bir   konuştu.
hiç bir otelin kullanmadığı gibi, hayatı ko- ay önce Londra World Travel Market’te bir
laylaştıran böyle güzel bir programdan    araya geldik. Prensipte anlaşarak 3 hafta     Olumsuzlukları Düzeltme
haberi bile yoktu. Her ne kadar girmeye    önce de Trust You’nun Türkiye ve Kıbrıs’ın    İmkanı Veriyor
hevesli olsak da bilişim sektörü bilmedi-   resmi distribütörü olduk. Egegen aslında
                       internet solution firması olup; hostig, web    Trust You programının otellerin rönt-
                       tasarım, özel yazılım, dijtal signage ve fir-   genini çektiğini söyleyen İskender Di-
                       maların itibar ve sosyal medya yönetimi      lek, sözlerine şöyle devam etti: “Trust
                       konularında hizmet verirken buna ilaveten     You, ister 5 oda olsun, isterse 1000
                       de bizim ortaklığımızla Trust You da ek-     oda, her otelin ihtiyacı. Hatta ihtiyaç-
                       lenmiş oldu. Hayat gerçekten de tesadüf-     tan da öte, otellerin ön büro, kat hiz-
                       lerle dolu. 2009 yılında, Sheraton Grubu     metleri, mutfak, yeme içme gibi bütün
                       ile yine World Travel Market’de görüşerek     birimlerini misafir memnuniyeti ko-
                       Sheraton Çesme’ye franchise isim hakkını     nusunda disipline ve koordine eden
                       almıştım. Ve Trust You bir Alman firması     ve yatırımcıya, Genel Müdür’e ve ilgili
                       olmasına rağmen yollarımız aynı şekilde      departmana oteli hakkında dünya ge-
                       Londra’da 15 yıl sonra kesişti ve bilişim     nelinde sosyal medya dahil Booking.
                       sektörüne girmemize vesile oldu” dedi.      Com, Expedia, Tripadvisor, Hrs.com,
                                                Kayak, Orbitz, Priceline, Trivago, Trave-
                       Türkiye’de Sadece                 locity, Sabre, Amadeus, Holiday Check
                       250 Otel Kullanıyor                gibi yaklaşık 250 online rezervasyon
                                                ve arama sitelerinde yazılan olumlu
                       Türkiye’de resmi kayıtlara göre Turizm Ba-    ve olumsuz yorumları görme ve olum-
                       kanlığı belgeli ve Belediyeler tarafından     suzlukları buna paralel düzeltme fırsatı
                       belgeli 13.500 hotel, motel, tatil köyü,     veren bir programdır.”

                                                97
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102