Page 96 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 96

www.OnlineOteller.com           Select

Trust You ile Online Pazarda
Tam Hakimiyet

Online misafir memnuniyeti ve itibar yönetimi
programı Trust You, oteliniz ve markanız üzerindeki
hakimiyetinizi artırıyor.

Dilek Holding, dünyada 14 bin-
    den fazla otelin kullandığı
    müşteri yorum ve analiz prog-
 ramı Trust You ile bilişim sektörüne
 adım attı. Trust You, sosyal medya,
 Booking.com, Expedia, Tripadvisor,
 Hrs.com, Kayak, Orbitz, Priceline, Tri-
 vago, Travelocity, Sabre, Amadeus,
 Holiday Check gibi yaklaşık 250 on-
 line rezervasyon ve arama sitesinde
 yazılan olumlu ve olumsuz yorumla-
 rı görme imkanı sağlıyor. Trust You
 programını kullanan oteller yapılan
 analiz sonrasında olumsuz konula-
 rı düzeltme fırsatı yakalayabiliyor.
 Trust You ayrıca belirlediğiniz 5 raki-
 binizin analizini de görmenizi sağla-
 yarak işletmeye avantaj da sağlıyor.

Otellerin Yol Göstericisi         Trust You ile                  memnuniyeti ve itibar yönetimine yönelik
                     Bilişime Adıma Attı               bir program olduğunu ve 2008 yılından bu
İnternetin insan hayatındaki yeri her                           yana dünyada yazılan ilk sektörel online iti-
geçen gün daha büyük bir öneme      Dilek Holding olarak son iki yıldır bilişim   bar yönetimi programı olduğunu hatırlatan
sahip oluyor. Tüketiciler, alacakları   sektörüne girmeyi planladıklarını söyleyen    İskender Dilek, “Trust You, Starwood grubu
her ürün ve hizmeti öncelikle inter-   İskender Dilek, “Çünkü hangi işi yaparsanız   ve bununla beraber Swissotel, Mövenpick,
netten sorgulayarak doğru tercih ya-   yapın sonunda ister istemez bir kolu bili-    Accor Hotels, Fairmont ve Best Western
pıp yapmadıklarını denetleyebiliyor.   şime, online ticarete dayanıyordu. Fakat     gibi zincir oteller tarafından kullanılan
İnternetin turizm sektörüne katkısı    sektörde ayrıcalıklı bir ürün, yani bizi farklı ve kullanılması zorunlu kılınan bir yazılım.
ise tartışılmaz. Kendisini tanıtmak    kılacak bir fikir ve proje arayışı içindeydim
isteyen otel ve destinasyonlar ağır-   ki tam bu arada Trust You ile tanıştım. Ve
lıklı olarak interneti kullanmaya baş-  Sektöre girmek için de aradığımı bulmuş-
ladı. Tüketiciler de yüzlerce kilometre  tum” diyor.
uzakta yer alan otel ve destinasyon-
ları internet aracılığı ile görüp karar  “Artık Hayatımızda
verebiliyor. Sosyal paylaşım siteleri,  Trust You Var”
yorum ve değerlendirme siteleri de
tüketicilere önemli bir yol gösterme   Trust You’nun oteller ve yeme içme sek-
aracı olarak karşımıza çıkıyor. İşte   töründeki restoranlar için, online misafir
bu noktada öne çıkan Trust You ise
otellerin en önemli destekçisi du-
rumunda. Tüketicilerin yorumlarını
analiz ederek otellere yol gösteren
Trust You, Dilek Holding ile Türkiye ve
Kıbrıs’ta hizmet verecek. Trust You
hakkında Dilek Holding Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı İskender Diler
ile konuştuk.

96
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101