Page 92 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 92

www.OnlineOteller.com          Select

Google Ideas CEO’su Jared Cohen:

Gelecek Heyecan
Verici ve Korkutucu

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Google Ideas CEO’su
Jared Cohen, teknolojideki dönüşümün hem çok heyecan
verici hem de çok korkutucu olduğunu söyledi.

Jared Cohen, Uludağ Ekonomi       dönemde 6 milyon kişinin cep telefonu     “Cep Telefonu Olmadan
  Zirvesi’nde yaptığı konuşmada,    kullandığını, bunun artık milyarlarla ifade  Yaşayamayanlar”ın Sayısı Artıyor
  her neslin bir ya da iki teknolojik edildiği bilgisini verdi. Dakikada yüzlerce  “Amerika’da nüfusun yüzde 38’i cep
icat ile karşı karşıya kaldığını, şim-  youtube videosu yüklendiğini anlatan     telefonunu bırakmaktansa cinsel
diki neslin tüm dünyayı değiştiren    Cohen, “Google’ın bugün 5 milyon mil yol   hayatına son vereceklerini düşünü-
teknolojik gelişimleri kısa bir sürede  kaplayacak fotoğrafı bulunuyor. Her gün    yor. Amerika’daki insanların bir kısmı
deneyimlemeye başladığını söyledi.    1,5 milyonun üzerin android cihaz siste-   da cep telefonlarını bırakmak yerine
Bu dönüşümün teknolojinin gidece-    me dahil oluyor. Tüm bu gelişimler yal-    ayakkabılarını kullanmayacaklarını dile
ği noktayı tahmin edilemez bir hale   nızca 10 yılda gerçekleşti” diye konuştu.   getiriyor. Tüm bu örnekler, teknolojik
getirdiğini belirten Cohen, “Dönüşüm                          devrimin gücünü gösteriyor, ama bu
o kadar hızlı ki gelecek artık hem çok  Cep telefonu Kullanıcısı Diş Fırçası     devrimin nasıl gerçekleştiğini pek de
heyecan verici hem de çok korkutucu”   Kullanıcısından Daha Fazla          söylemiyorlar. ‘Cep telefonu olmadan
dedi.                  Dünyada 6 milyarı aşkın cep telefonu ile   yaşayamayız’ diye düşünsek de tek-
                     4,3 milyar diş fırçasının kullanıldığını ak- noloji için hayatımızı tehlikeye atma-
Her Gün 1,5 Milyonun Üzerinde      taran Cohen, diş fırçasının cep telefonla-  yız; fakat bazı ülkelerde durum tam
Android Cihaz Sisteme Dahil Oluyor    rına göre çok ucuz olduğunu, insanların    da böyle; Kuzey Kore’de cep telefonu
Cohen, 2000 yılından bu yana in-     artık sağlıktan ziyade teknolojik aletler   hırsızlığına ölüm cezası verilebiliyor,
ternet kullananların sayısının 360    almaya karar verdiğini dile getirdi. Co-   Google Maps, hayat memat meselesi
milyondan 2 milyara çıktığını, aynı   hen, şöyle devam etti:            olabiliyor.”

92
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97