Page 74 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 74

sektörden                Titanic Oteller Grubu’na İki Atama

 Dedeman Şanlıurfa’ya         Türkiye’nin önde gelen                  sinde Eroğlu Holding, Ri-
 Yeni Genel Müdür           otel grupları arasında                  xos Grup, Holland Ame-
                    yer alan Titanic Oteller                 rican Cruise Line, V-Ships
  Şanlıurfa El             Grubu’nun Titanic Delu-                 Monaca ve Iberotel
  Ruha Otel’de             xe Belek tesisine Genel                 Sarıgerme’de üst düzey
  Genel Müdür             Müdür olarak sektörün                  yönetici olarak görevleri-
  olarak görev             deneyimli isimlerinden                  ni sürdürdü. Titanic De-
  yapan Ertuğrul            Levent Akkiraz atandı.                  luxe Belek Genel Müdür
  Er, Dedeman             Turizm sektöründe 20 yılı                Yardımcılığı pozisyonuna
  Grubu’nun              aşan tecrübeye sahip Le-                 ise London Thames Val-
  2007 yılında             vent Akkiraz, Almanya’da                 ley University, Toursim
  hizmete açtı-            bulunan Ludwig Maxımı-                  & Hotel Management
  ğı Dedeman              lıans Unıverstad, Hospi-                 bölümü mezunu olan
  Şanlıurfa Oteli’nin Genel Müdürü   tality Management bölü-                 Ethem Kara atandı. Kara,
  olarak görevine başladı. Ertuğrul  münden mezun oldu. Titanic Deluxe     iş hayatı süresince Gondola Group
  Er, Anadolu Üniversitesi İşletme   Belek Otel Genel Müdürü görevine      Holdings, Rixos Sungate ve Gloria Se-
  bölümünden mezun oldu.        atanmadan önce Rixos Sungate Otel     renity Resort’te yönetici olarak görev
  Profesyonel iş hayatına Gazi-    Müdürü olarak çalışan Akkiraz, önce-    yaptı.
  antep Tuğcan Otel’de Ön Büro
  Departmanı’nda başlayan Er, sıra-  Thomas Braun Corendon
  sıyla Gaziantep Ravanda Otel’de ve   Havayolları’na Atandı
  Kırşehir Grand Terme Otel’de Ge-
  nel Müdürlük görevlerini yürüttü.  Almanya’da uzun yıllar           XL Havayolları’nda Ticari
                    havacılık ve turizm sektö-         Direktörlük görevini yü-
DoubleTree By Hilton          rünün önde gelen firmala-         rüttü. Sonrasında SunExp-
Moda'ya İstanbul’a Yeni         rında çeşitli pozisyonlarda        ress Havayolları’nda yine
Genel Müdür Yardımcısı         çalışan Braun İşletme/Tu-         Doğrudan Satış-Pazarlama
                    rizm bölümü mezunu. Ha-          alanında Ticari Direktör
2013 yılından              vacılık kariyerine Aero Lloyd       olarak görev alan Braun,
bu yana Hilton             Flugreisen GmbH&co’da           Mart 2015 itibariyle Coren-
Kozyatağı’nda İş            çeşitli departmanlarda yö-         don havayolları Almanya
Geliştirme Direk-            neticilik yaparak başlayan         Temsilcisi olarak görevine
törü olarak görev            Thomas Braun, daha sonra          başladı.
alan Ahmet Ars-
lan, DoubleTree               Radisson Blu Airport
By Hilton Moda             İstanbul'a Yeni Genel Müdür
– İstanbul’a Genel
Müdür Yardımcı-             Otelcilik sektöründe iş haya-             2010 yılından itibaren yurt
sı olarak atandı. Yükseköğrenimini   tına 1988 yılında başlayan               dışında, Radisson Blu Tiflis
Marmara Üniversitesi Ekonomi ve     Erdem Bilgin; Ege Üniver-               ve Radisson Blu Batum’da
İdari Bilimler Fakültesinde tamamla-  sitesi Otel Yöneticiliği ve              Genel Müdür Yardımcısı ola-
yan Ahmet Arslan, mesleki hayatına   Anadolu Üniversitesi Kamu               rak devam eden Bilgin, 2011
Crown Plaza’da banket departma-     Yönetimi bölümlerinden me-               yılında Park Inn by Radisson
nında başladı. Daha sonra Holiday    zun olduktan sonra Cornell               Ekaterinburg’ta Genel Müdür
Inn İstanbul, The Ritz Carlton Hotel,  Üniversitesi’nde farklı sertifi-            olarak görev aldı. 2013 yılın-
İstanbul, Intercontinental Frank-    ka programlarını tamamladı.              da ise Park Inn by Radisson
furt ve Wiesbaden Hotels Almanya,    Swissotel İstanbul ve Con-               Donetsk’te Genel Müdürlük
Swiss Otel Bosphorus İstanbul’da    rad İstanbul’da yöneticilik              görevini üstlenen Bilgin’in
Satış ve Marketing departmanların-   yapan Bilgin, 2005 yılından              oteli bu süreçte, Carlson Re-
da Direktör Yardımcılığı görevlerini  itibaren, Carlson Rezidor Hotel Group’a  zidor Hotel Group tarafından “2014 Ad-
üstlendi. W İstanbul – Starwood     bağlı Radisson Blu Bosphorus’ta, sırasıy- versity Award” ile ödüllendirildi. Bilgin,
Hotels&Resorts otelin açılış sürecin-  la Ön Büro ve Gelirler Müdürü, Odalar   Aralık 2014’te Radisson Blu Conference
de de satış ve gelirler departmanın-  Bölümü Direktörü ve Genel Müdür Yar-    & Airport Istanbul’a Genel Müdür olarak
da çalıştı. Daha sonra Satış Direktörü dımcısı görevlerini sürdürdü. Kariyerine  atandı.
yardımcısı olarak görevine devam
etti. Arslan, The Ritz Carlton Hotel,
İstanbul’da ise Satış Direktörlüğü gö-
revi ile lüks seyahat segmentinin tüm
süreçlerini yönetti.

     74
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79